Labor Day Event

2376

Labor Day Event

Labor Day Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 06-09-2021 14:00 ~ 07-09-2021 13:59


— Main Event

  1. Labor Day Special Login Event!
    : (06-09-2021 14:00 ~ 07-09-2021 13:59)
  2. Labor Day Special Burning Event!
    : (06-09-2021 14:00 ~ 07-09-2021 13:59)

— รายละเอียด

 

1. Labor Day Special Login Event!

เวลา ชื่อกิจกรรม เงื่อนไข รางวัล เฉพาะ
1 วัน Labor Day Special Event! ล็อกอินสะสมเป็นระยะเวลา 10 นาที [Luriel] Vigor Potion x50 Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

1 วัน Labor Day Special Event! ล็อกอินสะสมเป็นระยะเวลา 20 นาที [Luriel] Elixir Selective Cube x1 Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

1 วัน Labor Day Special Event! ล็อกอินสะสมเป็นระยะเวลา 30 นาที [Luriel] Fighter Potion x10 Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

  • รางวัลทางกล่องจดหมายจะถูกลบภายใน 15-09-2021 13:59

 

2. Labor Day Special Burning Event

ระยะเวลา รายละเอียด
06-09-2021 14:00
~
07-09-2021 13:59
EXP x2

 

 

*ข้อมูลอ้างอิง

กล่อง ชื่อกล่อง รางวัล
เลือก [Luriel] Elixir Selective Cube [Luriel] Ventus’ Wing (Elixir) x3
[Luriel] Rosso’s Calamity Wheel (Elixir) x3
[Luriel] Tracker’s Madness (Elixir) x3
[Luriel] Blessed Ventus’ Wings (Elixir) x10
[Luriel] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir) x10
[Luriel] Blessed Rosso’s Blazing Ring (Elixir) x10
[Luriel] Blessed Blazing Bomb (Elixir) x10
[Luriel] Blessed Giant Potion (Elixir) x10
[Luriel] Blessed Giant Hand Potion (Elixir) x10
[Luriel] Blessed Tracker’s Soul (Elixir) x10
[Luriel] Blessed Baby Fairy Cradle (Elixir) x10

 

ชื่อไอเทม Stackable คลัง แลกเปลี่ยน ขาย ลบอัตโนมัติ หมายเหตุ
[Luriel] Vigor Potion O O X O
[Luriel] Fighter Potion O O X O
[Luriel] Elixir Selective Cube O O X O
[Luriel] Ventus’ Wing (Elixir) O O X O
[Luriel] Rosso’s Calamity Wheel (Elixir) O O X O
[Luriel] Tracker’s Madness (Elixir) O O X O
[Luriel] Blessed Ventus’ Wings (Elixir) O O X O
[Luriel] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir) O O X O
[Luriel] Blessed Rosso’s Blazing Ring (Elixir) O O X O
[Luriel] Blessed Blazing Bomb (Elixir) O O X O
[Luriel] Blessed Giant Potion (Elixir) O O X O
[Luriel] Blessed Giant Hand Potion (Elixir) O O X O
[Luriel] Blessed Tracker’s Soul (Elixir) O O X O
[Luriel] Blessed Baby Fairy Cradle (Elixir) O O X O

 


Labor Day Event  Labor Day Event  Labor Day Event  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 1 กันยายน 2564