Lithia the Field Medic

752

Lithia the Field Medic

Lithia the Field Medic

 ระยะเวลากิจกรรม : 28-02-2024 14:00  ~ 13-03-2024 13:59


— รายละเอียด —

Lithia the Field Medic

– คลิก UI ไอคอนกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
– ตัวละคร Lithia ที่มีเลเวลมากกว่า 1 สามารถเข้าร่วมได้และสามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 ตัวละครต่อบัญชีเท่านั้น
– เมื่อกรอกข้อความเข้าร่วมแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนตัวละครที่เข้าร่วมกิจกรรมได้

 

เควสต์

ชื่อเควสต์

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

ต่อเนื่อง

Collect and Sell Herbs (1)

เคลียร์ดันเจี้ยน

ที่เหมาะกับเลเวล 1 ครั้ง

[Cobo] Lithia the Field Medic Cube x1

Lv. 1 ขึ้นไป

ตัวละคร Lithia

ต่อบัญชี

Rookie Healer

บรรลุ Lv. 99

[Cobo] Lithia the Field Medic Set x1

Recovery Item Sell

ใช้ไอเทมQuick Slot

20 ครั้ง

[Cobo] Dungeon Entrance Ticket Select Cube x1

Lv. 99 ขึ้นไป

ตัวละคร Lithia

ต่อบัญชี

Collect and Sell Herbs (2)

เคลียร์ดันเจี้ยน

ที่เหมาะกับเลเวล 10 ครั้ง

[Ariel] Fighter Potion x30

Experienced Healer

บรรลุ3rd Class Advance

[Cobo] Abundant Blessed Elixir Support Cube x1

Prepare Grub for Patients

ตกปลา3 ครั้ง

[Cobo] Lithia the Field Medic Set x1

Craft Protection Artifact

เอนชานต์ Magic Stone 5 ครั้ง

[Ariel] Sage’s Magic Stone x30

Varnimyr Medical Consultation

เคลียร์ดันเจี้ยน Raid ในพื้นที่Varnimyr 1 ครั้ง(รวมถึงโหมด Story)

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (15 days) x1

Join Rigomor Adventurers

เคลียร์ดันเจี้ยนในพื้นที่Rigomor 5 ครั้ง

[Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube x1

Veteran Healer

บรรลุMaster Class

[Luriel] Avarice Coin x1

* อ้างอิง

 

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด

[Cobo] Lithia the Field Medic Set

[Ariel] Stamina Potion x2

[Ariel] Organic Apple x100

[Ariel] Adventurer Support Potion x100

[Ariel] Highly Concentrated Recovery Potion x100

[Ariel] Fighter Potion x10

[Ariel] Water Orb x100

[Ariel] Wind Orb x100

ทั้งหมด

[Cobo] Abundant Blessed Elixir Support Cube

[Ariel] Blessed Ventus’ Wings (Elixir) x20

[Ariel] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir) x20

[Ariel] Blessed Rosso’s Blazing Ring (Elixir) x20

[Ariel] Blessed Blazing Bomb (Elixir) x20

[Ariel] Blessed Giant Potion (Elixir) x20

[Ariel] Blessed Giant Hand Potion (Elixir) x20

[Ariel] Blessed Tracker’s Soul (Elixir) x20

[Ariel] Blessed Baby Fairy Cradle (Elixir) x20

ทั้งหมด

[Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube

[Ariel] Yellow Shining Mystic Stone x100

[Ariel] Red Shining Mystic Stone x100

[Ariel] Blue Shining Mystic Stone x100

[Ariel] Giant Shining Mystic Stone x10

ทั้งหมด

[Cobo] 4 Ring of Skills (II) Cube (30 days)

[Ariel] Ring of Flexibility (II) (30 days) x1

[Ariel] Ring of Tenacity (II) (30 days) x1

[Ariel] Ring of Strength (II) (30 days) x1

[Ariel] Ring of Bravery (II) (30 days) x1

เลือก

[Cobo] Dungeon Entrance Ticket Select Cube

[Ariel] Heroic Invitation x30

[Ariel] Elrianode Defense Request x10

[Ariel] Aurora Operation Order x3

ทั้งหมด

[Cobo] Ring of Fury (30 days) Cube

[Ariel] Ring of Fury (30 days) x1

ทั้งหมด

[Cobo] Magic Necklace (II) (30 days) Cube

[Ariel] Magic Necklace (II) (30 days) x1

ทั้งหมด

[Cobo] Dimension Master’s Accessory Full Set Cube (30 days)

Dimension Master’s Hair Pin (Lithia) (30 days) x1

Dimension Master’s Mask (Lithia) (30 days) x1

Dimension Master’s Symbol (Lithia) (30 days) x1

Dimension Master’s Earrings (Lithia) (30 days) x1

Dimension Master’s Eye (Lithia) (30 days) x1

Dimension Master’s Wings (Lithia) (30 days) x1

Dimension Master’s Bracelet (Lithia) (30 days) x1

Dimension Master’s Leg Wing (Lithia) (30 days) x1

ทั้งหมด

[Cobo] Lithia the Field Medic Cube

[Cobo] Lithia the Field Medic Set x1

[Cobo] 4 Ring of Skills (II) Cube (30 days) x1

[Cobo] Dimension Master’s Accessory Full Set Cube (30 days) x1

[Cobo] Ring of Fury (30 days) Cube x1

[Cobo] Magic Necklace (II) (30 days) Cube x1

 

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Lithia the Field Medic Cube

X

X

X

X

13-03-2024 13:59

[Cobo] Lithia the Field Medic Set

X

X

X

X

13-03-2024 13:59

[Cobo] Abundant Blessed Elixir Support Cube

X

X

X

X

13-03-2024 13:59

[Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube

O

X

X

X

13-03-2024 13:59

[Cobo] Ring of Fury (30 days) Cube

X

X

X

X

13-03-2024 13:59

[Cobo] Magic Necklace (II) (30 days) Cube

X

X

X

X

13-03-2024 13:59

[Cobo] 4 Ring of Skills (II) Cube (30 days)

X

X

X

O

13-03-2024 13:59

[Cobo] Dungeon Entrance Ticket Select Cube

X

X

X

X

13-03-2024 13:59

[Cobo] Dimension Administrator’s Accessory Full Set Cube (30 days) Cube

X

X

X

X

13-03-2024 13:59

[Ariel] Stamina Potion

O

X

X

O

[Ariel] Organic Apple

O

X

X

O

[Ariel] Adventurer Support Potion

O

X

X

X

[Ariel] Highly Concentrated Recovery Potion

O

X

X

X

[Ariel] Fighter Potion

O

X

X

O

[Ariel] Water Orb

O

X

X

O

[Ariel] Wind Orb

O

X

X

O

[Ariel] Blessed Ventus’ Wings ~ Blessed Baby Fairy Cradle (Elixir)

O

X

X

O

[Ariel] Yellow Shining Mystic Stone

O

X

X

O

[Ariel] Red Shining Mystic Stone

O

X

X

O

[Ariel] Blue Shining Mystic Stone

O

X

X

O

[Ariel] Giant Shining Mystic Stone

O

X

X

O

[Ariel] Flexible ~ The Ring of Bravery (II) (30 days)

X

X

X

O

[Ariel] Heroic Invitation

O

X

X

O

[Ariel] Elrianode Defense Request

O

X

X

O

[Ariel] Aurora Operation Order

O

X

X

X

[Ariel] Ring of Fury (30 days)

X

X

X

X

[Ariel] Magic Necklace (II) (30 days)

X

X

X

X

[Ariel] Sage’s Magic Stone

O

X

X

O

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (15 days)

X

O

X

X

[Luriel] Avarice Coin

X

O

X

X

Dimension Master’s Hair Pin ~ Wingz (Lithia) (30 days)

X

O

X

X

 


 

Lithia the Field Medic  Lithia the Field Medic

Lithia the Field Medic