Lithia’s Contract

810

Lithia’s Contract

Lithia’s Contract

 ระยะเวลากิจกรรม : 19-06-2024 14:00  ~ 16-07-2024 13:59


— รายละเอียด —

Lithia’s Contract

– เข้าร่วมผ่านกิจกรรมผ่าน UI ที่ด้านบนของหน้าจอ
– เมื่อเคลียร์ภารกิจทั้งหมดแล้ว จะได้รับ ‘[Cobo] Elrios Chick Cube’
– สามารถทำภารกิจให้สำเร็จได้หนึ่งภารกิจต่อวัน และจะไม่สามารถรับภารกิจถัดไปได้หากภารกิจก่อนหน้ายังไม่สำเร็จ
– ภารกิจจะรีเซ้ตทุกวันเวลาเที่ยงคืน (00:00)

ภารกิจ

ชื่อภารกิจ

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

Chain

[EVENT] Lithia’s Terms of Contract (1)

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวลของคุณ 1 ครั้งด้วย Lithia 4th Path (บุคคลอื่นในปาร์ตี้ของคุณที่ไม่ใช่ตัวคุณเองจะต้องเป็น Lithia 4th Path)

[Luriel] El Tree Seed x5

Lv. 99 หรือสูงกว่านั้น

[EVENT] Lithia’s Terms of Contract (2)

ใช้ไอเทม Quick Slot 10 ครั้ง

[Luriel] Ancient Fossil Pill x20

[EVENT] Lithia’s Terms of Contract (3)

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวลของคุณ 2 ครั้ง

[Luriel] Sage’s Magic Stone x10

[EVENT] Lithia’s Terms of Contract (4)

ออนไลน์สะสม 10 นาที

[Luriel] Adaptation Elixir x10

[EVENT] Lithia’s Terms of Contract (5)

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวลของคุณ 1 ครั้งด้วย Lithia 4th Path (บุคคลอื่นในปาร์ตี้ของคุณที่ไม่ใช่ตัวคุณเองจะต้องเป็น Lithia 4th Path)

[Cobo] Inventory Expansion Card Select Cube x1

[EVENT] Lithia’s Terms of Contract (6)

ใช้สกิล 15 ครั้ง

[Luriel] Giant Sone Apple x20

[EVENT] Lithia’s Terms of Contract (7)

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวลของคุณ 2 ครั้ง

[Luriel] Sage’s Magic Stone x10

[EVENT] Lithia’s Terms of Contract (8)

ใช้ไอเทม Quick Slot 10 ครั้ง

[Luriel] Red-Bean Sherbet x20

[EVENT] Lithia’s Terms of Contract (9)

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวลของคุณ 1 ครั้งด้วย Lithia 4th Path (บุคคลอื่นในปาร์ตี้ของคุณที่ไม่ใช่ตัวคุณเองจะต้องเป็น Lithia 4th Path)

[Luriel] Soul Trace Reset Ticket x1

[EVENT] Lithia’s Terms of Contract (10)

ออนไลน์สะสม 10 นาที

[Luriel] El Tree Seed x5

[EVENT] Lithia’s Terms of Contract (11)

ใช้สกิล 15 ครั้ง

[Luriel] Fighter Potion x20

[EVENT] Lithia’s Terms of Contract (12)

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวลของคุณ 2 ครั้ง

[Luriel] Sage’s Magic Stone x10

[EVENT] Lithia’s Terms of Contract (13)

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวลของคุณ 1 ครั้งด้วย Lithia 4th Path (บุคคลอื่นในปาร์ตี้ของคุณที่ไม่ใช่ตัวคุณเองจะต้องเป็น Lithia 4th Path)

[Cobo] Phoru’s Foot Stamps Selective Cube x1

[EVENT] Lithia’s Terms of Contract (14)

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวลของคุณ 1 ครั้งด้วย Lithia 4th Path (บุคคลอื่นในปาร์ตี้ของคุณที่ไม่ใช่ตัวคุณเองจะต้องเป็น Lithia 4th Path)

[Cobo] Spectral Amethyst or Tenebrous Aura Select Cube x1

* อ้างอิง

ลูกบาศก์

ชื่อลูกบาศก์

รางวัล

Select

[Cobo] Inventory Expansion Card Select Cube

[Luriel] Inventory Expansion Card (Equipment) x1

[Luriel] Inventory Expansion Card (Accessories) x1

[Luriel] Inventory Expansion Card (Consume) x1

[Luriel] Inventory Expansion Card (Items) x1

[Luriel] Inventory Expansion Card (Quest) x1

[Luriel] Inventory Expansion Card (Special) x1

[Luriel] Inventory Expansion Card (Life) x1

Select

[Cobo] Phoru’s Foot Stamps Select Cube

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Elite) x1

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Unique) x1

Select

[Cobo] Spectral Amethyst or Tenebrous Aura Select Cube

Spectral Amethyst x200

Tenebrous Aura x500

ALL

[Cobo] Elrios Chick Cube

[Luriel] Elrios Chick (Elsword~Lithia) x1

  • [Cobo] Elrios Chick Cube’ จะมีไอเท็มที่เหมาะสมกับตัวละครที่เปิด

 

Item Name

Stackable

Common Bank

Trade

Resell

Auto Delete

Description

[Luriel] El Tree Seed

O

O

X

O

[Luriel] Ancient Fossil Pill

O

O

X

O

[Luriel] Sage’s Magic Stone

O

O

X

O

[Luriel] Adaptation Elixir

O

O

X

O

[Cobo] Inventory Expansion Card Select Cube

X

O

X

X

16 กรกฎาคม 2024 23:59

[Luriel] Giant Stone Apple

O

O

X

O

[Luriel] Red-Bean Sherbet

O

O

X

O

[Luriel] Soul Trace Reset Ticket

X

O

X

X

[Luriel] Fighter Potion

O

O

X

O

[Cobo] Phoru’s Foot Stamps Select Cube

X

O

X

X

16 กรกฎาคม 2024 23:59

[Cobo] Spectral Amethyst or Tenebrous Aura Select Cube

X

O

X

X

16 กรกฎาคม 2024 23:59

[Luriel] Inventory Expansion Card (Equipment ~ Life)

X

O

X

X

16 กรกฎาคม 2024 23:59

[Luriel] El Tree Seed

O

O

X

X

Spectral Amethyst

O

O

X

O

Tenebrous Aura

O

O

X

O

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Elite ~ Unique)

O

O

X

O

[Luriel] Elrios Chick (Elsword ~ Lithia)

X

O

X

X

 


 

Lithia’s Contract  Lithia’s Contract

Lithia’s Contract