แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

1161

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.

ปิดระบบเติมเงิน :

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.


 

★ การทำงานเพิ่มเติม – การตั้งค่าตัวเลือกเสียง

 

  1. Critical Impact Sound ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเพิ่มขึ้นจาก 1 -> 2
  2. แก้ไข Impact Sound ที่ไม่เล่นชั่วคราวเมื่อมีสกิลเอฟเฟกต์หลายอันเกิดขึ้นพร้อมกัน

 


แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564