แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

7057

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 10 มีนาคม 2564


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.


ตัวละครใหม่: Noah 3rd Class

Noah’s 3rd path ที่ใช้ Relic of Confession and Rest และ Moonstone
เพื่อปกป้องและสนับสนุนพันธมิตรในสถานการณ์ต่างๆ จะได้รับการอัปเดต
* Second Grief – Pale Pilgrim – Nyx Pieta

Noah El Search Party Collection

– Noah 3rd Path Collection จะถูกเพิ่ม
– Synergy จะถูกเพิ่มในภายหลัง

Noah 3rd Path Collection
Collection Stage Collection Effect
Stage 1 ปฏิเสธ Enemy Physical Defense +0.4% (Dungeon)
Stage 2 ปฏิเสธ Enemy Physical Defense +0.8% (Dungeon)
Stage 3 ปฏิเสธ Enemy Physical Defense +1.2% (Dungeon)

Noah Guild Banner Added

Banner ของ Noah (B&W) และ Noah (Color) จะถูกเพิ่มในแท็บ [NPC Myu > Service > Banner]

Noah Event Dungeon

ตอนนี้ Noah สามารถเข้าสู่ดันเจี้ยน ELSTAR Showcase และ ELSTAR Signing Event ได้แล้ว

★ Dungeon/PvP/Field

แก้ไขบัฟ / ดีบัฟจาก Unraveling the Knot of Memories เมื่อลองดันเจี้ยนอีกครั้งหลังจากเคลียร์ดันเจี้ยน
2. แก้ไขการเรียกมอนสเตอร์ในลักษณะที่ผิดปกติในสถานการณ์เฉพาะใน Elrianode City

★ ปรับปรุง Quick Quest UI

  1. ไอคอนจะแสดงขึ้นอยู่กับประเภทของเควสและชื่อเควสจะแสดงเป็นสีที่ต่างกัน
  2. เมื่อเควสสิ้นสุด สีของคำแนะนำ (Tooltip) จะเปลี่ยนเป็นสีเทา
  3. เมื่อทำเควสสำเร็จ สีของชื่อจะเปลี่ยนและจะมีเครื่องหมายดาวติดกับชื่อ
  4. เมื่อวางเมาส์บนก้อนเมฆคำพูด Quick Quest จะเปลี่ยนเป็นคำแนะนำ (Tooltip)
  5. จำนวนเควสสูงสุดที่แสดงใน Quick Quest จะเพิ่มขึ้น 6 → 7
  6. สีจะแสดงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของเควส
  7. รายชื่อดันเจี้ยนที่ถูกยกเว้นจะไม่ปรากฏใน Quick Quest สำหรับการเคลียร์ดันเจี้ยนภาย Lv. ที่เหมาะสมกับตนเอง (สามารถตรวจสอบรายชื่อผ่าน Quest UI)

★ อื่นๆ

1. แก้ไขดีบัฟ Movement/Jump Speed เพิ่มความเร็วแทนเมื่อดีบัฟถึงจุดหนึ่ง
2. แก้ไขเอฟเฟกต์ที่ปรากฏขึ้นระหว่างการสแตนบายบนหน้าจอการเลือกตัวละครที่ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดหน้าต่างครั้งแรกเท่านั้น
3. แก้ไขกล่องจดหมายแสดงหน้าที่ว่างเปล่าในเงื่อนไขเฉพาะ


แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 10 มีนาคม 2564