แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

1271

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.


 


แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564