แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

6554

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 14 มีนาคม 2564


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันที่ 14 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.55 – 18.55 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันที่ 14 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.55 – 18.55 น.


  อื่นๆ

  1. ปิดปรับปรุงระบบภายใน

 


แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 13 มีนาคม 2564