แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 14 เมษายน 2564

1630

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 14 เมษายน 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 14 เมษายน 2564


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.


Elsword Quality of Life Update (Part 2)

 • การประกาศการอัปเดต Quality of Life (Part 2) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Click

★ Noah El Search Collection – Synergy

Stage Noah 1st Path Noah 2nd Path Noah 3rd Path
Stage 1 1st Path 2nd Path 3rd Path
Stage 2 Agile Researcher It’s Fine Cuz It Hurts
Stage 3 Physical Specialist Titan Slayer Sharp
 • สามารถใช้เอฟเฟกต์ Synergy ได้โดยการซื้อ El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket จาก Ariel
 • เนื้อหา El Search Party Collection (Character Placement, Slot, Synergy Effect Ticket เป็นต้น) จะถูกใช้ต่อตัวละคร
 • เมื่อเปลี่ยนคลาส เอฟเฟกต์ Synergy จะมีผลตามคลาสที่เปลี่ยนไป
 • เอฟเฟกต์ Synergy จะถูกนำไปใช้ใน Dungeon และ PvP (บางส่วน) แต่จะไม่นำไปใช้ใน Ereda Island
  (Stat ใน PvP จะถูกทำให้เป็นมาตรฐาน)

★ การปรับปรุง UI

 1. UI ก้อนเมฆคำพูดภายในเกมจะเปลี่ยนไป
 2. หมวด Customization Character UI และItem Tooltip จะเปลี่ยนไป
  • [Custom Motion] จากหมวด Character Customization UI จะเปลี่ยนเป็น [Motion]
  • การกำหนดท่านั่ง (Custom Sit) จะถูก Custom Motion ใน Custom Item Tooltip
   ตัวอย่าง) Spring Quarter Custom Sit Motion → Spring Quarter Custom Motion
   ข้อยกเว้น) เมื่อ ‘นั่ง’ ส่วนของไอเทม เช่น ‘Hot Spring Custom Sit (7 วัน)’ ชื่อไอเทมจะไปไม่เปลี่ยนแปลง
 3. Title UI ถูกปรับปรุง
 4. ขนาดปุ่มเสร็จสิ้น Quick Quest ทันที (Quick Quest Complete Now) จะได้รับการปรับปรุง

★ Character

[Rose]
[Metal Heart]
1. เมื่อใช้ Mecha Drop ระเบิดจะระเบิดเมื่อมันตกถึงพื้นตัวละครจะใช้สกิล

[Prime Operator]
1. เมื่อใช้ [Mod] Mecha Drop ระเบิดจะระเบิดเมื่อมันตกถึงพื้นตัวละครจะใช้สกิล

[Noah]
1. แก้ไขความผิดพลาดของภาพเมื่อใส่ Velder Academy Band Top Piece และ Bottom Piece

[Pale Pilgrim] [Nyx Pieta]
1. แก้ไขค่าพื้นฐาน พลังโจมตีเวทย์ และพลังป้องกันกายภาพ ที่ถูกสลับใน Ereda Island

★ การแก้ไข Dungeon/PVP/Field

1. Character Speech UI ที่เห็นได้ทันทีหลังจากเริ่ม EL STAR Showcase จะไม่ครอบคลุมปุ่มคำสั่งอีกต่อไป

★ การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงอื่นๆ

 1. Pet Inventory ไม่สามารถเก็บ ‘Lucky Enhancement Equipment’ ได้อีกต่อไป
 2. Pop-Up คำเตือนจะปรากฏขึ้น เมื่อ Discarding/Pet Feed/Pet Inventory + 7 / อุปกรณ์เกรดเฉพาะหรือสูงกว่า
 3. การอนุญาตเข้า Secret Dungeon สูงสุดเพิ่มขึ้น (100 → 1,000)
 4. แก้ไข Internal Cooldown ของ Awakening และเอฟเฟกต์บางอย่างของ Skill/Passives ที่รีเซ็ตเมื่อพยายามดำเนินการที่เปลี่ยน Stat ของตัวละคร เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์และการเปลี่ยนฉายา
 5. รางวัลกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าของ Noah ไอเทม [Cobo] Gift from the Moon – Full Moon วันที่ลบจะได้รับการแก้ไขตามต่อไปนี้:
  – ไอเทมถาวร [Ariel] Noah’s Journal จะได้รับการจัดสรรใหม่เป็นรายการชั่วคราวให้กับทุกคนทางกล่องจดหมาย
  – ไอเทม [Luriel] Noah ‘A Tale Told by the Moon’ Sticker (30 วัน) จะได้รับพิเศษ 30 วันหลังจาก 04/14 MA
 6. แก้ไขการแสดงกิลด์ที่ความจุสูงสุดแม้ว่าจะไม่รวมกิลด์ที่มีความจุสูงสุดเมื่อค้นหาโฆษณากิลด์ (Guild Ads)
 7. เมื่อเอฟเฟกต์การทำงานร่วมกันของ El Search Party Collection ‘One Who Yearns’ มีผลบังคับใช้และ Hyperactive skill จะใช้งานได้เมื่อเป็นเจ้าของ El’s Essence ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
 8. แก้ไขฉากเหตุการณ์ดันเจี้ยนที่ไม่สามารถข้ามได้เมื่อสมาชิกปาร์ตี้ออกจากดันเจี้ยนก่อนที่จะข้ามฉากกิจกรรม
 9. แก้ไขเพื่อแสดงจำนวนผนึกที่ถูกต้องเมื่อดูไอเทมในกล่องเลือกไอเทม
 10. แก้ไขเสียงของการเคลื่อนที่ของพาหนะที่ยังคงดังอยู่เมื่อพูดคุยกับ NPC ในขณะเคลื่อนที่บนพาหนะ
 11. แก้ไขการใช้ปุ่มลัดสติกเกอร์ (Sticker Hot-Key) ในระหว่างการนับการเข้าดันเจี้ยน

 


แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 14 เมษายน 2564