แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564

1680

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.


 

★ ตัวละคร

[Elsword]

  1. แก้ไขเอฟเฟกต์ Way of the Sword ที่เหลืออยู่หลังจากตาย
  2. แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่ Jump Speed เพิ่มขึ้นระหว่าง Vitality Mode ในคำแนะนำเครื่องมือ (Tooltip) Way of the Sword
ก่อน หลัง
Action Speed,
Movement Speed
และ Jump Speed เพิ่มขึ้น
Action Speed
และ Movement Speed เพิ่มขึ้น

 

[Lu/Ciel]

  1. แก้ไขผู้เล่นอื่นๆ ที่เห็น Lu เมื่อ Ciel สิ้นสุดโหมดผู้ชมจากห้องรอโหมดซ้อมรบด้วยวิธีการปรากฏตัวอีกครั้ง

 


แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564