แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

2029

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 23 มิถุนายน 2564


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น.


อัพเดทระบบใหม่ที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

 

★ ตัวละคร
[Raven]
[Veteran Commander]
1. แก้ไขการเปิดใช้งานโหมด Overheat Mode! เอฟเฟกต์ Overheat ของทักษะเปิดใช้งาน เป็นทับซ้อน 2 ครั้งในการเปิดใช้งาน 1 ครั้ง สำหรับ Revolver Cannon และ Hellfire Gatling

[Chung]
[Fatal Phantom]
1. [Mod] Sharpshooter Syndrome Buff จะถูกใช้งานในช่วงที่ถูกต้อง (ช่วงเดียวกับ Normal Sharpshooter Syndrome Buff)

[Add]
[Mastermind]
1. แก้ไขการติดตั้ง – Shooting Chaser ให้มีระยะ PvP ใน Ereda Island

[Common]
1. แก้ไขการฟื้นคืนชีพที่ไม่เปิดใช้งานเมื่อได้รับ Seal of Time, Benediction Buff และเมื่อ Debuff ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนชีพ เช่น Time Sickness/Trace of Benediction จะยังคงใช้งานอยู่

★ Dungeon/PvP/Field

  • Dungeon map UI จะเปลี่ยนไป
  • แก้ไขมอนสเตอร์ที่ไม่ถูกเรียกออกมาและไม่สามารถรับ Boss Drop ได้เมื่อสมาชิกในส่วนนั้นเอาชนะมอนสเตอร์ 400 ตัวขึ้นไป

★ Item

  • ‘Elternal Wedding Costume Full Set (1 วัน) Cube’ ที่สามารถรับจาก ‘Celebrity Style Wedding Outfit (1 วัน)’ จะมีชุดของโนอาห์ Noah
  • แก้ไขมอนสเตอร์ที่ไม่ถูกเรียกออกมาและไม่สามารถรับ Boss Drop ได้เมื่อสมาชิกในส่วนนั้นเอาชนะมอนสเตอร์ 400 ตัวขึ้นไป

★ อื่นๆ

  • ซ็อกเก็ตที่เกี่ยวข้องกับ Master Class Skill และคำแนะนำทักษะ ‘El Affected Paradigm’ จะรวมข้อความที่เกี่ยวข้องกับสถิติสูงสุด
  • สิ่งประดิษฐ์จะไม่ปรากฏอีกต่อไปเมื่อตัวละครของไม่ปรากฏด้วยเหตุผลเช่น การพูดคุยกับ NPC

 


แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 23 มิถุนายน 2564