แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

3041

แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.


★ ตัวละคร

[EVE]

[Code: Exotic]

 1. ทำการแก้ไขปัญหา ที่ทำให้การสร้างปีกและบัฟ ‘โจมตีเพิ่ม เมื่อโจมตีด้วย Command Gear’ ไม่ได้ถูกนำมาใช้เมื่อใช้สกิล Queen’s Throne ก่อนย้ายไปยังแผนที่อื่น

★ Dungeon/PvP/Field

 1. ทำการแก้ไข ปัญหาที่ทำให้ฟื้นคืนชีพในชั้นที่ 1 เมื่อตายในรูปแบบที่กำหนดพิเศษในช่วงที่ 2 ของชั้นที่ 2 ของ Savage White-Ghost’s Castle ได้

 

★ การปรับปรุง/แก้ไข UI

 1. เปลี่ยน UI ของการแนะนำ Quest
 2. เปลี่ยน UI ของ “การเคลื่อนย้าย”
 3. เปลี่ยน UI ของ Mini Map
  • แผนที่จะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น
  • ไอคอนบอส & รองบอสจะลดลง
 4. ปัญหาของ UI 
  • แก้ไข UI ทิศทางของมอนสเตอร์ที่ชี้ทิศทางผิดในดันเจี้ยน
  • แก้ไขตำแหน่งของมอนสเตอร์ใน Mini Map ที่ไม่ตรงกับตำแหน่งของมอนสเตอร์บนแผนที่จริง
  • แก้ไขข้อมูล Quest และ Mini Map ที่ซ้อนกัน
  • แก้ไขปัญหาการแบ่งเลเยอร์ Channel UI และ Mini Map UI

 

★ อื่นๆ

 1. แก้ไขภาพภายในเกม ในคู่มือเนื้อหา
 2. จากคลาสที่ 2 เมื่อคำนวณ Combat Power นั้น Socket ที่ปฏิเสธ Physical/Magical Defense จะคำนึงถึงประเภทการโจมตีที่ถูกต้องตามอาชีพตัวละคร
  • (ก่อน) ระหว่าง Socket ที่ปฏิเสธ Physical/Magical Defense ให้คำนวณ Socket ด้วย Combat Power มากที่สุด
  • (หลัง) การคำนวณขึ้นอยู่กับประเภทการโจมตีของแต่ละตัวละคร
 3. มีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขข้อบกพร่องบางอย่างสำหรับ Berthe Raid

 

[Savage White-Ghost’s Castle]
แก้ไขการโจมตีที่เหลืออยู่หลังจาก Hadron’s Copy ใช้การระเบิดเวทย์
ปรับความถี่รูปแบบการยิงของ Hadron’s Feather
แก้ไขการโจมตีที่เหลืออยู่หลังจาก Haivan’s Stage Release Device ปลดปล่อยพลังงาน
แก้ไข Bomb Implant Debuff ที่ปรากฏแตกต่างกันไปตามแต่ละผู้ใช้
Bomb Implant จะไม่ใช้กับการอัญเชิญอีกต่อไป

 

[Altar of Invocation]
เมื่อ Berthe มีจำนวนมาก สีและสัญลักษณ์จะปรากฏให้เห็น
HP ของ Soul Fragment ได้รับการปรับสำหรับ Berserk Berthe Stage

 


แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564