แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564

1622

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.


อัพเดทระบบใหม่ที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

★ อื่นๆ
1. แก้ไข UI การตั้งค่าอันดับสมาชิกกิลด์อื่นๆ ที่ไม่แสดงตามปกติเมื่อเปลี่ยนอันดับของสมาชิกกิลด์ตามความละเอียดที่กำหนด
2. แก้ไขตัวอักษรคำแนะนำเครื่องมือ (Tooltip) ที่แตกในความละเอียดที่กำหนด


แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564