แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

5018

แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 27 มกราคม 2564


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันที่ 27 มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันที่ 27 มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.


  ตัวละคร

[Rose]
[Prime Operator]
1. แก้ไขจำนวนครั้งที่ลดลงเมื่อใช้ [Mod] G-2 Rolling Thunder ในตำแหน่งเดียวกันหลายๆ ครั้ง

[Noah]
1. แก้ไขข้อผิดพลาดในคำแนะนำของ Noah Velder Imperial Guard Hair

 

  ดันเจี้ยน/PVP/Field

  1. แก้ไขเลเซอร์ที่เหลืออยู่เมื่อเคลียร์ Altar of Invocation Annihilator ระหว่างอยู่ในรูปแบบเลเซอร์

 

  อื่นๆ

  1. แก้ไข Special key UI ที่ไม่แสดงเมื่อเข้าสู่ Heroic Dungeon ขณะอยู่บนพาหนะ

 


แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 27 มกราคม 2564  แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 27 มกราคม 2564  แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 27 มกราคม 2564