แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

1817

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 9 มิถุนายน 2564


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.


อัพเดทระบบใหม่ที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

★ ตัวละคร

[เพิ่ม]
1. แก้ไขการเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อใช้ทักษะ Phase Shift จากตำแหน่งที่เจาะจงไปยังจุดสิ้นสุดของแผนที่


แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 9 มิถุนายน 2564