Magmelia Gift Shop Event

770

Magmelia Gift Shop Event

Magmelia Gift Shop Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 07-02-2024 14:00  ~ 06-03-2024 13:59


— รายละเอียด —

Magmelia Gift Shop Open!

– คลิก UI กิจกรรมที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิด Magmelia Gift Shop

– รับ Betty Point 1 แต้มทุกการใช้จ่าย 100 K-Ching ใน Item Mall

– สามารถตรวจสอบจำนวน Betty Point ได้ที่ UI กิจกรรม

– ใช้ Betty Point ใน Magmelia Gift Shop เพื่อซื้อไอเทมมีประโยชน์

– ไอเทมที่ซื้อด้วย Betty Point จะไม่สามารถรีฟันด์หรือเปลี่ยนเป็น Betty Point ได้

– สามารถใช้ Betty Point ได้ในช่วงกิจกรรมเท่านั้น เมื่อกิจกรรมสิ้นสุด แต้มจะไม่สามารถใช้ได้อีก

Betty Point ที่ต้องการ

ชื่อไอเทม

100

Rosa Lethe (Black) Weapon Cube x1

80

Rosa Lethe (Black) Top Piece Cube x1

80

Rosa Lethe (Black) Bottom Piece Cube x1

70

Rosa Lethe (Black) Gloves Cube x1

70

Rosa Lethe (Black) Shoes Cube x1

100

Rosa Lethe (Black) Hair Cube x1

100

Rosa Lethe (Black) Accessory (Top Piece) Cube x1

100

Rosa Lethe (Black) Accessory (Bottom Piece) Cube x1

100

Rosa Lethe (Black) Accessory (Face Middle) Cube x1

100

[Luriel] Sword Knight ~ Poten Finder Promotion Costume Weapon x1

80

[Luriel] Sword Knight ~ Poten Finder Promotion Costume Top Piece x1

80

[Luriel] Sword Knight ~ Poten Finder Promotion Costume Bottom Piece x1

70

[Luriel] Sword Knight ~ Poten Finder Promotion Costume Gloves x1

70

[Luriel] Sword Knight ~ Poten Finder Promotion Costume Shoes x1

100

[Luriel] Sword Knight ~ Poten Finder Promotion Costume Hair x1

100

[Luriel] Lord Knight ~ Mighty Miner Promotion Costume Weapon x1

80

[Luriel] Lord Knight ~ Mighty Miner Promotion Costume Top Piece x1

80

[Luriel] Lord Knight ~ Mighty Miner Promotion Costume Bottom Piece x1

70

[Luriel] Lord Knight ~ Mighty Miner Promotion Costume Gloves x1

70

[Luriel] Lord Knight ~ Mighty Miner Promotion Costume Shoes x1

100

[Luriel] Lord Knight ~ Mighty Miner Promotion Costume Hair x1

100

[Luriel] Elsword ~ Noah’s Doodle Paper Doll x1

100

[Luriel] Elsword ~ Noah’s Doodle Paper Weapon x1

100

[Luriel] Elsword ~ Lu/Ciel Persimmon Tree Weapon x1

100

[Luriel] Elsword ~ Lu/Ciel Guardian of Steel Weapon Form x1

20

Blessed Time and Space Scroll x10

1

Red-Bean Sherbet x3

 

  • บัฟ Rosa Lethe (Black) Ice Burner Season จะมีผลตั้งแต่: (07-02-2024 14:00 ~ 20-03-2024 13:59)

* อ้างอิง

 

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด

Rosa Lethe (Black) Weapon Cube

Rosa Lethe (Black) Weapon (Elsword ~ Lithia) x1

ทั้งหมด

Rosa Lethe (Black) Top Piece Cube

Rosa Lethe (Black) Top Piece (Elsword ~ Lithia) x1

ทั้งหมด

Rosa Lethe (Black) Bottom Piece Cube

Rosa Lethe (Black) Bottom Piece (Elsword ~ Lithia) x1

ทั้งหมด

Rosa Lethe (Black) Gloves Cube

Rosa Lethe (Black) Gloves (Elsword ~ Lithia) x1

ทั้งหมด

Rosa Lethe (Black) Shoes Cube

Rosa Lethe (Black) Shoes (Elsword ~ Lithia) x1

ทั้งหมด

Rosa Lethe (Black) Hair Cube

Rosa Lethe (Black) Hair (Elsword ~ Lithia) x1

ทั้งหมด

Rosa Lethe (Black) Accessory (Top Piece) Cube

Rosa Lethe (Black) : Ceremonial Lamp (Elsword ~ Lithia) x1

ทั้งหมด

Rosa Lethe (Black) Accessory (Bottom Piece) Cube

Rosa Lethe (Black) : River of Oblivion (Elsword ~ Lithia) x1

ทั้งหมด

Rosa Lethe (Black) Accessory (Face Middle) Cube

Rosa Lethe (Black) : Flower of Lethe (Elsword ~ Lithia) x1

 

  • กล่องคอสตูมจะมอบไอเทมที่สอดคล้องกับตัวละครที่เปิด

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบ

รายละเอียด

Rosa Lethe (Black) Weapon ~ Accessory (Face Middle)Cube

O

O

O

X

Rosa Lethe (Black) Weapon ~ Hair (Elsword ~ Lithia)

X

O

O

X

Rosa Lethe (Black) : Ceremonial Lamp ~ Flower of Lethe (Elsword ~ Lithia)

X

O

O

O

[Luriel] 1 ~ 2nd Class Promotion Costume Weapon ~ Hair (Elsword ~ Lithia)

X

O

X

X

[Luriel] Elsword ~ Noah’s Doodle Paper Doll

X

O

X

X

[Luriel] Elsword ~ Noah’s Doodle Paper Weapon

X

O

X

X

[Luriel] Elsword ~ Lu/Ciel Persimmon Tree Weapon

X

O

X

X

[Luriel] Elsword ~ Lu/Ciel Guardian of Steel Weapon Form

X

O

X

X

Red-Bean Sherbet

O

O

O

O

Blessed Time and Space Scroll

O

O

O

X

 


 

Magmelia Gift Shop Event  Magmelia Gift Shop Event

Magmelia Gift Shop Event