Merry Christmas!

2238

Merry Christmas!
Merry Christmas!

 ระยะเวลากิจกรรม : 24-12-2022 15:00 ~ 26-12-2022 14:59


— รายละเอียด —

Merry Christmas!

วันที่ ชื่อกิจกรรม เงื่อนไข รางวัล ข้อจำกัด
24/12 Merry Christmas! เชื่อมต่อนาน
10 นาที
[Cobo] Colorful Christmas Tree Ornament Light x15 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
25/12 Merry Christmas! เชื่อมต่อนาน
10 นาที
[Cobo] Colorful Christmas Tree Ornament Light x15 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
  • จดหมายรางวัลจะถุฏลบทิ้งในวันที่ 26-12-2022 14:59
  • กิจกรรมล็อกอินจะถูกรีเซ็ตเวลา 15:00

NPC

แลกเปลี่ยน

วัตถุดิบ

รางวัล

Ariel

ทั้งหมด

[Cobo] Colorful Christmas Tree Ornament Light x3

[Cobo] Christmas Home Party Furniture Exchange Ticket x1

Ariel

ทั้งหมด

[Cobo] Colorful Christmas Tree Ornament Light x5

(Item Exchange Limit: 2 times)

[Luriel] Sage’s Magic Stone x50

Ariel

เลือก

[Cobo] Colorful Christmas Tree Ornament Light x7

(Each Item Exchange Limit: 1 time)

Spectral Amethyst x300

Tenebrous Aura x200

  • การแลกเปลี่ยนจะเริ่มตั้งแต่ 24-12-2022 15:00 ~ 26-12-2022 14:59

NPC

แลกเปลี่ยน

วัตถุดิบ

รางวัล

Ariel

เลือก

[Cobo] Christmas Home Party Furniture Exchange Ticket x1

[Luriel] Christmas Home Party Flooring x1

[Luriel] Christmas Home Party Wallpaper x2

[Luriel] Christmas Home Party Window x1

[Luriel] Christmas Home Party Carpet x1

[Luriel] Christmas Home Party Gift Box x1

[Luriel] Christmas Home Party Arm Chair x1

[Luriel] Christmas Home Party Table x1

[Luriel] Christmas Home Party Wreath x1

[Luriel] Christmas Home Party Tree x1

  • การแลกเปลี่ยนจะเริ่มตั้งแต่ 24-12-2022 15:00 ~ 04-01-2023 14:59

Christmas Burning!

ระยะเวลา

กิจกรรม

24-12-2022 15:00 ~ 25-12-2022 14:59

EXP x2

25-12-2022 15:00 ~ 26-12-2022 14:59

Drop Rate x2

* อ้างอิง

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Colorful Christmas Tree Ornament Light

O

O

X

X

26-12-2022 14:59

[Cobo] Christmas Home Party Furniture Exchange Ticket

O

O

X

X

04-01-2023 14:59

[Luriel] Christmas Home Party Flooring

X

O

X

X

ได้รับเอฟเฟกต์Season Buff, Dismantle ไม่ได้

[Luriel] Christmas Home Party Wallpaper

X

O

X

X

[Luriel] Christmas Home Party Window

X

O

X

X

[Luriel] Christmas Home Party Carpet

X

O

X

X

[Luriel] Christmas Home Party Gift Box

X

O

X

X

[Luriel] Christmas Home Party Arm Chair

X

O

X

X

[Luriel] Christmas Home Party Table

X

O

X

X

[Luriel] Christmas Home Party Wreath

X

O

X

X

[Luriel] Christmas Home Party Tree

X

O

X

X

[Luriel] Sage’s Magic Stone

O

O

X

X

Spectral Amethyst

O

O

X

O

Tenebrous Aura

O

O

X

O

 


Merry Christmas!  Merry Christmas!  Merry Christmas!  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 21 ธันวาคม 2565