กิจกรรม Invitation to the Moonlight Gala (Full Moon)

1669

กิจกรรม Invitation to the Moonlight Gala (Full Moon)

Invitation to the Moonlight Gala (Full Moon)

 ระยะเวลากิจกรรม : 10-03-2021 (15:00) ~ 07-04-2021 (14:59)


*Main Event :

  1. I Invite You to the Moonlight Gala!
    : (10-03-2021 (15:00) ~ 07-04-2021 (14:59))

*รายละเอียด :

1.  I Invite You to the Moonlight Gala!

  • คลิกที่ ไอคอนกิจกรรม เพื่อเปิดหน้าต่างกิจกรรม ‘Moonlight Gala’
  • เลื่อนไปที่ชื่อ ‘Moonlight Gala’ ที่เปิดอยู่เพื่อรับเควส (2 ครั้งต่อวัน / รีเซ็ตตามเวลาเปิดอัตโนมัติ)
  • หลังจากที่ทำเควสจนจบ คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ตั้งแต่ต้น
เควส ชื่อเควส เงื่อนไข รางวัล เฉพาะ
ประจำวัน [EVENT] I’ll Invite You, When Full Moon Rises (1) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับ Lv. ของตนเอง 3 ครั้ง [Luriel] Refined Recovery Potion x30 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] I’ll Invite You, When Full Moon Rises (2) ให้อาหารสัตว์เลี้ยง 1 ครั้ง [Luriel] El Tree Seed x2 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] I’ll Invite You, When Full Moon Rises (3) เคลียร์ Random Mission 1 ครั้ง [Luriel] Sage’s Magic Stone x10 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] I’ll Invite You, When Full Moon Rises (4) แยกชิ้นส่วนไอเทม 5 ครั้ง [Luriel] 50% EXP Boost Medal (1 วัน) x1 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] I’ll Invite You, When Full Moon Rises (5) ใช้ไอเทม Quick Slot 20 ครั้ง [Luriel] Red-Bean Sherbet x20 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] I’ll Invite You, When Full Moon Rises (6) เข้าสู่ El House Spectral Amethyst x20 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] I’ll Invite You, When Full Moon Rises (7) ใช้สกิล 20 ครั้ง [Luriel] Fishing VIP Service Ticket (1 วัน) x1 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] I’ll Invite You, When Full Moon Rises (8) เคลียร์ Event Dungeon 1 ครั้ง [Luriel] Refined Recovery Potion x30 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] I’ll Invite You, When Full Moon Rises (9) เข้าสู่ Hot Springs [Luriel] Orb (100) Select Cube x1 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] I’ll Invite You, When Full Moon Rises (10) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับ Lv. ของตนเอง 3 ครั้ง [Luriel] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube x1 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Festival of Warm Moonlight (1) ใช้ไอเทม Quick Slot 20 ครั้ง [Luriel] Red-Bean Sherbet x20 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Festival of Warm Moonlight (2) แยกชิ้นส่วนไอเทม 5 ครั้ง [Luriel] Fighter Potion x2 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Festival of Warm Moonlight (3) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับ Lv. ของตนเอง 3 ครั้ง Spectral Amethyst x20 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Festival of Warm Moonlight (4) เอาชนะการเป่ายิงฉุบ 1 ครั้ง [Luriel] El Tree Seed x2 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Festival of Warm Moonlight (5) เคลียร์ Event Dungeon 1 ครั้ง [Luriel] Refined Recovery Potion x30 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Festival of Warm Moonlight (6) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับ Lv. ของตนเอง 3 ครั้ง [Luriel] Sage’s Magic Stone x10 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Festival of Warm Moonlight (7) เข้าสู่ Hot Springs [Luriel] Red-Bean Sherbet x20 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Festival of Warm Moonlight (8) ใช้สกิล 20 ครั้ง [Luriel] Fighter Potion x2 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Festival of Warm Moonlight (9) ให้อาหารสัตว์เลี้ยง 1 ครั้ง [Luriel] Refined Recovery Potion x30 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Festival of Warm Moonlight (10) เคลียร์ Random Mission 1 ครั้ง [Luriel] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube x1 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Abundant Full Moon’s Gala (1) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับ Lv. ของตนเอง 3 ครั้ง [Luriel] El Tree Seed x2 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Abundant Full Moon’s Gala (2) ใช้สกิล 20 ครั้ง [Luriel] Red-Bean Sherbet x20 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Abundant Full Moon’s Gala (3) เคลียร์ Event Dungeon 1 ครั้ง [Luriel] Sage’s Magic Stone x10 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Abundant Full Moon’s Gala (4) แยกชิ้นส่วนไอเทม 5 ครั้ง [Luriel] 50% EXP Boost Medal (1 วัน) x1 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Abundant Full Moon’s Gala (5) ใช้ไอเทม Quick Slot 20 ครั้ง [Luriel] Refined Recovery Potion x30 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Abundant Full Moon’s Gala (6) เข้าสู่ Hot Springs Spectral Amethyst x20 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Abundant Full Moon’s Gala (7) เข้าสู่ El House [Luriel] Red-Bean Sherbet x20 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Abundant Full Moon’s Gala (8) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับ Lv. ของตนเอง 3 ครั้ง [Luriel] Fighter Potion x2 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Abundant Full Moon’s Gala (9) เคลียร์ Random Mission 1 ครั้ง [Luriel] Refined Recovery Potion x30 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Abundant Full Moon’s Gala (10) ให้อาหารสัตว์เลี้ยง 1 ครั้ง [Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Gold) x1 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Noah, Thanks for Being with Us (1) ใช้ไอเทม Quick Slot 20 ครั้ง [Luriel] Red-Bean Sherbet x20 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Noah, Thanks for Being with Us (2) เอาชนะการเป่ายิงฉุบ 1 ครั้ง [Luriel] Fishing VIP Service Ticket (1 วัน) x1 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Noah, Thanks for Being with Us (3) เข้าสู่ Hot Springs Spectral Amethyst x20 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Noah, Thanks for Being with Us (4) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับ Lv. ของตนเอง 3 ครั้ง [Luriel] Orb (100) Select Cube x1 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Noah, Thanks for Being with Us (5) แยกชิ้นส่วนไอเทม 5 ครั้ง [Luriel] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube x1 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Noah, Thanks for Being with Us (6) ใช้สกิล 20 ครั้ง [Luriel] Sage’s Magic Stone x10 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Noah, Thanks for Being with Us (7) ให้อาหารสัตว์เลี้ยง 1 ครั้ง [Luriel] Fighter Potion x2 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Noah, Thanks for Being with Us (8) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับ Lv. ของตนเอง 3 ครั้ง [Luriel] Refined Recovery Potion x30 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Noah, Thanks for Being with Us (9) เคลียร์ Event Dungeon 1 ครั้ง [Luriel] El Tree Seed x2 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
ประจำวัน [EVENT] Noah, Thanks for Being with Us (10) เคลียร์ Random Mission 1 ครั้ง [Cobo] Noah’s Full Moonlight Gift Box x1 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี

 

*ข้อมูลอ้างอิง

กล่อง ชื่อกล่อง รางวัล
เลือก [Cobo] Noah’s Full Moonlight Gift Box [Luriel] Legendary Moon Rabbit (White) Costume Suit Cube x1
[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Gold) x1
ทั้งหมด / ตัวละคร [Luriel] Legendary Moon Rabbit (White) Costume Suit Cube [Ariel] Elsword’s Legendary Moon Rabbit (White) x1
[Ariel] Aisha’s Legendary Moon Rabbit (White) x1
[Ariel] Rena’s Legendary Moon Rabbit (White) x1
[Ariel] Raven’s Legendary Moon Rabbit (White) x1
[Ariel] Eve’s Legendary Moon Rabbit (White) x1
[Ariel] Chung’s Legendary Moon Rabbit (White) x1
[Ariel] Ara’s Legendary Moon Rabbit (White) x1
[Ariel] Elesis’s Legendary Moon Rabbit (White) x1
[Ariel] Add’s Legendary Moon Rabbit (White) x1
[Ariel] Lu’s Legendary Moon Rabbit (White) x1
[Ariel] Ciel’s Legendary Moon Rabbit (White) x1
[Ariel] Rose’s Legendary Moon Rabbit (White) x1
[Ariel] Ain’s Legendary Moon Rabbit (White) x1
[Ariel] Laby’s Legendary Moon Rabbit (White) x1
[Ariel] Noah’s Legendary Moon Rabbit (White) x1
ทั้งหมด [Luriel] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube [Luriel] Secret Dungeon Entry Permit x30
[Luriel] Heroic Invitation x20
[Luriel] Elrianode Defense Request x15
[Luriel] Aurora Operation Order x2
ทั้งหมด [Luriel] Orb (100) Select Cube [Luriel] Fire Orb x100
[Luriel] Water Orb x100
[Luriel] Nature Orb x100
[Luriel] Wind Orb x100
[Luriel] Light Orb x100
[Luriel] Dark Orb x100

 

ชื่อไอเทม Stackable คลัง แลกเปลี่ยน ขาย ลบอัตโนมัติ หมายเหตุ
[Luriel] 50% EXP Boost Medal (1 วัน) X O X X
[Luriel] Fishing VIP Service Ticket (1 วัน) X O X X
[Luriel] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube X O X X
[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Gold) O O X O
[Luriel] Orb (100) Select Cube O O X O
[Luriel] El Tree Seed O O X O
[Luriel] Refined Recovery Potion O O X O
[Luriel] Fighter Potion O O X O
[Luriel] Red-Bean Sherbet O O X O
[Luriel] Sage’s Magic Stone O O X O
[Cobo] Noah’s Full Moonlight Gift Box X O X X 14-04-2021 14:49
Spectral Amethyst O X X O
[Luriel] Legendary Moon Rabbit (White) Costume Suit Cube X O X X
[Ariel] Elsword’s Legendary Moon Rabbit (White)~
[Ariel] Noah’s Legendary Moon Rabbit (White)~
X X X X
[Luriel] Secret Dungeon Entry Permit O O X O
[Luriel] Heroic Invitation O O X O
[Luriel] Elrianode Defense Request O O X O
[Luriel] Aurora Operation Order O O X X
[Luriel] Fire Orb O O X O
[Luriel] Water Orb O O X O
[Luriel] Nature Orb O O X O
[Luriel] Wind Orb O O X O
[Luriel] Light Orb O O X O
[Luriel] Dark Orb O O X O

 

 


กิจกรรม Invitation to the Moonlight Gala (Full Moon)  กิจกรรม Invitation to the Moonlight Gala (Full Moon)  กิจกรรม Invitation to the Moonlight Gala (Full Moon)

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 10 มีนาคม 2564