New Secret Reveal! Event

1055

New Secret Reveal! Event

New Secret Reveal! Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 06-12-2023 14:00  ~ 20-12-2023 13:59


— รายละเอียด —

New Secret Reveal! Event

เควสต์

ชื่อเควสต์

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

รายสัปดาห์

[EVENT] Clear Weekly Secret Dungeon! (1)

เคลียร์ดันเจี้ยนลับ

1 ครั้ง

[Cobo] Potion Set 5 Kinds x1

[Cobo] Seeker of Secrets (7 Days) x1

[Cobo] Secret Dungeon Accessory (7 Days) 2 Kinds Select Cube x1

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Clear Weekly Secret Dungeon! (2)

เคลียร์ดันเจี้ยนลับ

3 ครั้ง

[Cobo] Elixir Select Cube x3

[EVENT] Clear Weekly Secret Dungeon! (3)

เคลียร์ดันเจี้ยนลับ

5 ครั้ง

[Luriel] Fighter Potion x50

* อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด

[Cobo] Potion Set 5 Kinds

[Luriel] Red-Bean Sherbet x20

[Luriel] Ancient Fossil Pill x20

[Luriel] Adventurer Support Potion x20

[Luriel] Complete Recovery Potion x20

[Luriel] Refined Recovery Potion x20

เลือก

[Cobo] Elixir Select Cube

[Luriel] Ventus’ Wing (Elixir) x3

[Luriel] Rosso’s Calamity Wheel (Elixir) x3

[Luriel] Tracker’s Madness (Elixir) x3

[Luriel] Blessed Ventus’ Wings (Elixir) x10

[Luriel] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir) x10

[Luriel] Blessed Rosso’s Blazing Ring (Elixir) x10

[Luriel] Blessed Blazing Bomb (Elixir) x10

[Luriel] Blessed Giant Potion (Elixir) x10

[Luriel] Blessed Giant Hand Potion (Elixir) x10

[Luriel] Blessed Tracker’s Soul (Elixir) x10

[Luriel] Blessed Baby Fairy Cradle (Elixir) x10

เลือก

[Cobo] Secret Dungeon Accessory (7 Days) 2 Kinds Select Cube

Forgotten Golden Earrings (7 Days) x1

Forgotten Golden Arm Ornament (7 Days) x1

Forgotten Golden Necklace (7 Days) x1

Forgotten Golden Headgear (7 Days) x1

Forgotten Golden Ring (7 Days) x1

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Potion Set 5 Kinds

X

O

X

X

20-12-2023 13:59

[Cobo] Elixir Select Cube

O

O

X

X

20-12-2023 13:59

[Cobo] Secret Dungeon Accessory (7 Days) 2 Kinds Select Cube

O

O

X

X

20-12-2023 13:59

[Luriel] Red-Bean Sherbet

O

O

X

O

[Luriel] Ancient Fossil Pill

O

O

X

O

[Luriel] Adventurer Support Potion

O

O

X

O

[Luriel] Complete Recovery Potion

O

O

X

O

[Luriel] Refined Recovery Potion

O

O

X

O

[Luriel] Ventus’ Wing (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Rosso’s Calamity Wheel (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Tracker’s Madness (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Ventus’ Wings (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Rosso’s Blazing Ring (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Blazing Bomb (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Giant Potion (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Giant Hand Potion (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Tracker’s Soul (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Baby Fairy Cradle (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Fighter Potion

O

O

X

O

Forgotten Golden Earrings (7 Days)

X

O

X

X

Forgotten Golden Arm Ornament (7 Days)

X

O

X

X

Forgotten Golden Necklace (7 Days)

X

O

X

X

Forgotten Golden Headgear (7 Days)

X

O

X

X

Forgotten Golden Ring (7 Days)

X

O

X

X

[Cobo] Seeker of Secrets (7 Days)

X

O

X

X

20-12-2023 13:59

 


New Secret Reveal! Event  New Secret Reveal! Event

New Secret Reveal! Event