New Year Experience Event

494

New Year Experience Event

New Year Experience Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 10-02-2024 14:00  ~ 11-02-2024 13:59


— รายละเอียด —

1. New Year Experience!

จำนวนครั้ง

ชื่อกิจกรรม

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

1

New Year Experience!

เชื่อมต่อสะสม

10 นาที

[Cobo] When Spring Comes Costume Suit Cube (1 Day) x1

[Cobo] Respectful Bow Idle Motion Cube (1 Day) x1

Lv. 10 ขึ้นไป,

ต่อบัญชี

  • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 14-02-2024 13:59

2. Happy New Year!

เควสต์

ชื่อเควสต์

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

ทั่วไป

[EVENT] Happy New Year! (1)

เคลียร์ดันเจี้ยน

ที่เหมาะกับเลเวล 3 ครั้ง

[Cobo] Respectful Bow Idle Motion Cube x1

Lv. 10 ขึ้นไป,

ต่อบัญชี

[EVENT] Happy New Year! (2)

เคลียร์ดันเจี้ยน

ที่เหมาะกับเลเวล 6 ครั้ง

[Luriel] Hedgehog Lucky Bag x1

*อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด

[Cobo] When Spring Comes Costume Suit Cube (1 Day)

Elsword ~ Lithia’s When Spring Comes Hair – Clear Water (1 Day) x1
Elsword ~ Lithia’s When Spring Comes – Clear Water (1 Day) x1
Elsword ~ Lithia’s When Spring Comes Durumagi – Clear Water (1 Day) x1

ทั้งหมด

[Cobo] Respectful Bow Idle Motion Cube (1 Day)

[Cobo] Respectful Bow (1 Day) (Elsword ~ Lithia) x1

ทั้งหมด

[Cobo] Respectful Bow Idle Motion Cube

[Luriel] Respectful Bow (Elsword ~ Lithia) x1

  • กล่องคอสตูมและกล่องคัสตอมจะมอบไอเทมที่สอดคล้องกับตัวละครที่เปิด

Item name

Stackable

Common Bank

Trade

Resell

Auto Delete

Description

[Cobo] When Spring Comes Costume Suit Cube (1 Day)

X

O

X

X

14-02-2024 13:59

[Cobo] Respectful Bow Idle Motion Cube (1 Day)

X

O

X

X

14-02-2024 13:59

[Cobo] Respectful Bow Idle Motion Cube

X

O

X

X

14-02-2024 13:59

Elsword ~ Lithia’s When Spring Comes Hair – Clear Water (1 Day)

X

O

X

X

Elsword ~ Lithia’s When Spring Comes – Clear Water (1 Day)

X

O

X

X

Elsword ~ Lithia’s When Spring Comes Durumagi – Clear Water(1 Day)

X

O

X

X

[Cobo] Respectful Bow (1 Day) (Elsword ~ Lithia)

X

O

X

X

14-02-2024 13:59

[Luriel] Respectful Bow (Elsword ~ Lithia)

X

O

X

X

[Luriel] Hedgehog Lucky Bag

X

O

X

X

 


 

New Year Experience Event  New Year Experience Event

New Year Experience Event