[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

15324

[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563  ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 22 ธันวาคม 2563


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ และระบบเติมเงิน :
วันที่ 22 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.30 – 21.30 น.
เพื่อทำการบำรุงรักษาความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์

ขออภัยในความไม่สะดวก


[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563  [Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563  [Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 22 ธันวาคม 2563