ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 3 มกราคม 2562

3567

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 3 มกราคม 2562
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 3 มกราคม 2562


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน วันที่ 3 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 19.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ค่ะ


ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 3 มกราคม 2562  ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 3 มกราคม 2562  ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 3 มกราคม 2562

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 3 มกราคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า