ประกาศเรื่องปัญหาโดนแบนระบบ Trading

1330

ประกาศเรื่องปัญหาโดนแบนระบบ Trading


ประกาศจากทีมงาน Elsword

     เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาผู้เล่นใช้โปรแกรม VPN หรือ Pingbooster
ที่ทำให้โดนแบนจากระบบทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบTrading ได้นั้น ทีมงานได้ทำการแจ้งทางทีมผุ้พัฒนา
เพื่อให้รับทราบปัญหานี้ และทางทีมผู้พัฒนาได้ขอความร่วมมือเพื่องดใช้โปรแกรมดังกล่าวในภายภาคหน้า
เพราะตัวโปรแกรมที่ไม่เกี่ยวข้องจะถูกตรวจจับโดยตัวเกมซึ่งจะทำให้โดนระบบแบนแบบออโต้ ซึ่งทีมผู้พัฒนาจะไม่รับดำเนินการแก้ไขปัญหาการโดนแบนดังกล่าวแล้ว  แต่จะทำการปลดแบนทุกปัญหาที่ได้แจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้ให้ครับ ทีมงานจึงขอความร่วมมืองดใช้โปรแกรมทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเกม เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวครับ


ประกาศเรื่องปัญหาโดนแบนระบบ Trading  ประกาศเรื่องปัญหาโดนแบนระบบ Trading

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 20 ธันวาคม  2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า