กิจกรรม เปลี่ยนคลาส ไม่เปลี่ยนใจ!!

1677

กิจกรรม เปลี่ยนคลาส ไม่เปลี่ยนใจ!!  Class Change Chance! Event
กิจกรรม เปลี่ยนคลาส ไม่เปลี่ยนใจ!! 

 ระยะเวลากิจกรรม : 27-10-2021 14:00 ~ 03-11-2021 13:59


 

— Main Event

  1. Class Change Chance! Event
    : (27-10-2021 14:00 ~ 03-11-2021 13:59)

 


— รายละเอียด

1. Class Change Chance! Event

จำนวนครั้ง ชื่อกิจกรรม เงื่อนไข รางวัล ข้อจำกัด
1 ครั้ง Class Change Chance! (1) เชื่อมต่อนาน 30 นาที [Cobo] Class Change Select Cube x1 Lv. 10 ขึ้นไปต่อไอดี
1 ครั้ง Class Change Chance! (2) เชื่อมต่อนาน 60 นาที [Cobo] Physical/Magical Mystic Stone Change Ticket x1 Lv. 10 ขึ้นไปต่อไอดี
  • จดหมายรางวัลจะถูกลบในวันที่ 09-11-2021 13:59

 

* ข้อมูลอ้างอิง

กล่อง ชื่อกล่อง รางวัล
เลือก [Cobo] Class Change Select Cube [Cobo] 1st Class Change Ticket x1
[Cobo] 2nd Class Change Ticket x1
[Cobo] Transcendence 2nd Class Change Ticket x1
[Cobo] 3rd Class Change Ticket x1
[Cobo] Master Class Change Ticket x1

 

 

ชื่อไอเทม Stackable คลัง แลกเปลี่ยน ขาย ลบอัตโนมัติ หมายเหตุ
[Cobo] Class Change Select Cube X O X O 09-11-2021 23:59
[Cobo] Physical/Magical Mystic Stone Change Ticket X O X X 09-11-2021 23:59
[Cobo] 1st Class Change Ticket X O X O 09-11-2021 23:59
[Cobo] 2nd Class Change Ticket X O X O 09-11-2021 23:59
[Cobo] Transcendence 2nd Class Change Ticket X O X O 09-11-2021 23:59
[Cobo] 3rd Class Change Ticket X O X O 09-11-2021 23:59
[Cobo] Master Class Change Ticket X O X O 09-11-2021 23:59

 


กิจกรรม เปลี่ยนคลาส ไม่เปลี่ยนใจ!!  กิจกรรม เปลี่ยนคลาส ไม่เปลี่ยนใจ!!

กิจกรรม เปลี่ยนคลาส ไม่เปลี่ยนใจ!!  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 27 ตุลาคม 2564