Phoru Attendance Event

1525

Phoru Attendance Event

Phoru Attendance Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 07-07-2021  14:00 ~ 21-07-2021  13:59


— Main Event

 1. Phoru Attendance Event
  : (07-07-2021 15:00 ~ 21-07-2021 14:59)

— รายละเอียด

1. Phoru Attendance Event

 1. ตัวละครทั้งหมดที่ Lv. 10 ขึ้นไป (ต่อบัญชี)
 2. หน้าต่าง Event UI จะปรากฏขึ้นมาเมื่อคลิกที่ Event Icon
 3. ล็อกอินเป็นเวลา 20 นาทีเพื่อรับรางวัลผ่านทาง Event UI
 4. ล็อกอินในวันเดียวกันเพื่อรับรางวัลในวันนั้น
 5. ปุ่มรับรางวัลในวันนั้นจะถูกเปิดใช้งานบน Event UI ปุ่มจะยังคงใช้งานได้ตลอดระยะเวลากิจกรรมจนกว่าจะได้รับรางวัล
7 กรกฎาคม 8 กรกฎาคม 9 กรกฎาคม 10 กรกฎาคม 11 กรกฎาคม 12 กรกฎาคม 13 กรกฎาคม
[Cobo] Phoru’s Potion Set x1 [Luriel] El Tree Seed x15 [Cobo] Spectral Amethyst Cube (50) x1 [Cobo] Phoru’s Reforge Support Set x1 [Luriel] Life Stamina Potion x3 [Luriel] Sage’s Magic Stone x20 [Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Gold) x1
14 กรกฎาคม 15 กรกฎาคม 16 กรกฎาคม 17 กรกฎาคม 18 กรกฎาคม 19 กรกฎาคม 20 กรกฎาคม
[Cobo] Phoru’s Potion Set x1 [Luriel] Fishing VIP Service Ticket (1 วัน) x1 [Cobo] Spectral Amethyst Cube (50) x1 [Cobo] Phoru’s Reforge Support Set x1 [Luriel] Fighter Potion x40 [Luriel] Sage’s Magic Stone x20 [Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Gold) x1

 

 

*ข้อมูลอ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด [Cobo] Phoru’s Potion Set [Luriel] Red-Bean Sherbet x20
[Luriel] Ancient Fossil Pill x20
[Luriel] Adventurer Support Potion x20
[Luriel] Complete Recovery Potion x20
[Luriel] Refined Recovery Potion x20
ทั้งหมด [Cobo] Phoru’s Reforge Support Set Spectral Amethyst x30
[Luriel] Chlorite Seed (5%) x3
ทั้งหมด [Cobo] Spectral Amethyst Cube (50) Spectral Amethyst x50

 

ชื่อไอเทม Stackable เลือก แลกเปลี่ยน ขาย ลบอัตโนมัติ หมายเหตุ
[Cobo] Phoru’s Potion Set X O X X 21-07-2021 14:59
[Cobo] Phoru’s Reforge Support Set X O X X 21-07-2021 14:59
[Cobo] Spectral Amethyst Cube (50) X O X X 21-07-2021 14:59
[Luriel] Red-Bean Sherbet O O X O
[Luriel] Ancient Fossil Pill O O X O
[Luriel] Adventurer Support Potion O O X O
[Luriel] Complete Recovery Potion O O X O
[Luriel] Refined Recovery Potion O O X O
Spectral Amethyst O X X O
[Luriel] Chlorite Seed (5%) O O X X
[Luriel] El Tree Seed O O X O
[Luriel] Life Stamina Potion O O X O
[Luriel] Sage’s Magic Stone O O X O
[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Gold) O O X O
[Luriel] Fishing VIP Service Ticket (1 วัน) X O X X
[Luriel] Fighter Potion O O X O

 

 


Phoru Attendance Event Phoru Attendance Event Phoru Attendance Event ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564