สำหรับการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

1377

สำหรับการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565


สำหรับการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

 

สิ้นสุด/ลบการขายไอเทม Sales Agent Certificate

  1. สิ้นสุดการขาย Sales Agent Certificate (VVIP)
    – สิ้นสุดการขายไอเทม: 2022 – 6 – 22 13:59
  2. ลบ Sales Agent Certificate ที่ใช้งานอยู่/เป็นเจ้าของ
    – กำหนดการลบไอเทม: 2022 – 7 – 20 13:59

 

* ไอเทม Sales Agent Certificate จะถูกลบทิ้งใน 07/20 13:59 และจะไม่สามารถใช้งานได้อีก (รวมถึงไอเทมกิจกรรมและไอเทมที่ซื้อไปแล้ว)

* ไอเทมที่ไม่ได้ใช้และถูกเก็บใน Cash Item Storage จะถูกลบทิ้งใน 07/20 13:59 และคืนเงินให้

* ไอเทมจะสามารถใช้งานได้จนกว่าจะถูกลบทิ้งใน 07/20 13:59 และเอฟเฟกต์ไอเทมจะคงอยู่ตลอดระยะเวลาของไอเทม

 


สำหรับการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565  สำหรับการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565  สำหรับการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 21 มิถุนายน 2565