[Pre-Announcement] Growth Area

1749

[Pre-Announcement] Growth Area

ประกาศล่วงหน้าสำหรับการอัปเดต เร็วๆ นี้


★ การปรับปรุง Growth Area

 

    จะมีการปรับปรุง growth area เพื่อเร่งกระบวนการเติบโต (เวลา) สำหรับตัวละครที่มีอยู่ เพื่อจำกัดความแตกต่างของกระบวนการเติบโตระหว่าง Elsword~Ain และตัวละครที่มีดันเจี้ยนพิเศษอย่าง Laby และ Noah จะมีการปรับปรุง growth area จากดันเจี้ยนระยะ Lv.1~99 สำหรับตัวละคร Elsword~Ain

ด้วยการปรับปรุงครั้งนี้ เนื้อเรื่องจะเปลี่ยนไปด้วย เพื่อให้ตัวละครแต่ละตัวปรากฏในเนื้อเรื่องหลักตามที่พวกเขาเข้าร่วม El Search Party

 

รายละเอียดไอเทมดังนี้

 

★ เควสมหากาพย์ในช่วง Lv.1~99 จะถูกลบออก และมีการเพิ่มภารกิจมหากาพย์ใหม่

แม้ว่าเควสจะเปลี่ยนไป แต่ภารกิจระดับมหากาพย์ที่ตรงกับระดับตัวละครของคุณ จะได้รับการยอมรับเพื่อการเล่นเกมที่ราบรื่น ภารกิจมหากาพย์ใหม่ที่ต่ำกว่าระดับปัจจุบันของคุณจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์และคุณจะไม่สามารถรับรางวัลได้

★ รางวัลเควสมหากาพย์ใหม่จะเปลี่ยนไปตามการเติบโตของตัวละคร

นอกจากนี้ แม้ว่าภารกิจระดับมหากาพย์ของ Laby และ Noah จะยังคงเหมือนเดิม แต่จะได้รับรางวัล ED เพิ่มขึ้น

★ ไม่สามารถเล่นดันเจี้ยนต่อไปนี้ได้หลังจากปรับปรุง growth
Ruben Forest Ruins
Elder Banthus Cave
Underground Waterway
Suburbs of Wally’s Castle
Bethma Dragon Road
Bethma Lake (Night)
Altera Altera Plains
Feita Spiral Corridor
Underground Garden
Heart of Spire
Velder Residential Area 3
Burning Hope Bridge
Hamel Sunken Resiam
Heart of the Ancient Waterway
Temple of Frozen Water
Sander Garpai Rock
Trock’s Lair
Lanox Burnt Forest
 • เมื่อดันเจี้ยนบางส่วนถูกลบ เงื่อนไขการปลดล็อคของฉายาบางตำแหน่งได้รับจะเปลี่ยนแปลง
 • เควสเลื่อนคลาสจะเปลี่ยนไปตามการปรับปรุง growth area ด่านเควสปัจจุบันจะถูกบันทึกไว้แม้หลังจากการเปลี่ยนแปลง
 • ดันเจี้ยนบางแห่งจะมีขั้นตอนและรูปแบบที่ปรับด้วยการปรับปรุง growth area

 

★ ดันเจี้ยนที่ปรับด่าน
Elder Shadow Forest
Altera The Black Crow
Return Plains
Transporting Tunnel B4-1
Nasod Foundry
Altera Core
Feita Shrine of Dedication Entrance
Underground Chapel
Altar of Dedication
Velder Hope Bridge
Palace Entrance
Commercial Area 1
Southern Gate
Hamel Resiam Outskirts
Ancient Waterway
Halls of Water
Sander Sandtilus
Heart of Behemoth
Lanox Ash Covered Village
Phantasmal Geyser
Collapsing Temple of Fire
Grand Cavern: Chasm of the Divided Land

 

★ ด่านรูปแบบมอนสเตอร์ที่เปลี่ยนไปในดันเจี้ยน
Hamel Magmanta’s Cave ช่วงเวลาระหว่างช่วงการโจมตีพิเศษของ Magmanta จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
Sander Sandtilus พื้นที่ Power Device และ Restraining Device จะทำให้ง่ายมากขึ้น
Lanox Ash Covered Village Mine cart summon area จะทำให้ง่ายมากขึ้น
Atlas Diceon Mines Plingchu จะไม่อมตะเมื่อมันซ่อนตัวอยู่
ด่านที่ 3 ของ summon area จะทำให้ง่ายมากขึ้น
Atlas City ด่านที่ 3 ของ summon area จะทำให้ง่ายมากขึ้น
Elysion Tower ด่านที่ 3 ของ summon area จะทำให้ง่ายมากขึ้น
Elysion Adrian’s Palace ด่านที่ 3 ของ summon area จะทำให้ง่ายมากขึ้น
Solace’s Fortress ด่านที่ 3 ของ summon area จะทำให้ง่ายมากขึ้น

 

 

★ เพิ่ม/ปรับปรุงเนื้อเรื่องเควส (Story Quest)


 • เควสเนื้อเรื่องสามารถทำได้ต่อเนื่องโดยไม่จำกัดจำนวนรายวัน
 • เพิ่มเควสเรื่องราวของ Elsword ก่อนเข้าร่วม El Search Party

 

★ เพิ่มคำแนะนำ Growth


 • เพิ่มคำแนะนำใหม่สำหรับ Lv. 1~99 Growth Area

คำแนะนำใหม่จะดำเนินไปเป็นภารกิจและจะถูกเพิ่มต่อตัวละคร เมื่อทำเควสพร้อมคำแนะนำเสร็จแล้วจะได้รับไอเทมที่ช่วยตัวละครของตัวเอง ตัวละครทั้งหมดที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้สามารถใช้คำแนะนำนี้ได้

 

★ ปรับปรุง Growth Area QoL


 • การปรับปรุง growth area QoL ของตัวละครจะถูกนำไปใช้

เพื่อช่วยเรื่องการเติบโตของตัวละคร ดันเจี้ยนบางแห่งจะมีการปรับระดับความยากและอุปกรณ์เสริมของ Elrianode จะกลายเป็นคลังที่สามารถแชร์ได้ ฉายาที่หาได้ยากใน growth area จะมีเงื่อนไขลดลง

* เงื่อนไขตามด่านล่างนี้

 • ลดความยากของ Add’s Energy Fusion Theory Dungeon และ Elrianode Dungeon
 • อัตราการดรอป Apocalypse Type-Void Weapon Cube เพิ่มขึ้น
 • อุปกรณ์เสริมด้านล่างจะเป็นคลังที่สามารถแชร์ได้
  • Corrupted Elrianode Circlet
  • Corrupted Elrianode Mask
  • Corrupted Elrianode Bracelet
  • Corrupted Elrianode Earring
  • Corrupted Elrianode Weapon Guard

 

* เงื่อนไขการรับบางฉายาจะมีการเปลี่ยนแปลง

ฉายา ก่อน หลัง
Speedaholic! เคลียร์ Hope Bridge ภายใน 3 นาที 30 วินาที /
เคลียร์ Palace Entrance ภายใน 3 นาที 50 วินาที /
เคลียร์ Burning Hope Bridge ภายใน 4 นาที 10 วินาที /
เคลียร์ Commercial Area 1 ภายใน 4 นาที 30 วินาที
เคลียร์ Hope Bridge ภายใน 6 นาที /
เคลียร์ Palace Entrance ภายใน 6 นาที /
เคลียร์ Commercial Area 1 ภายใน 6 นาที
Magic of Splendor เคลียร์ Halls of Water คนเดียว โดยไม่ฟื้นคืนชีพ ภายใน 25 นาที ไม่ถูกโจมตีมากกว่า 10 ครั้ง ด้วย Rank SS เคลียร์ Halls of Water alone คนเดียวโดยไม่ฟื้นคืนชีพ ภายใน 25 นาที ไม่ถูกโจมตีมากกว่า 30 ครั้ง ด้วย Rank A ขึ้นไป
Sand Wind’s Evil Spirit เคลียร์ Caluso Tribal Village คนเดียว
โดยไม่ฟื้นคืนชีพ ไม่ถูกโจมตีมากกว่า 10 ครั้ง ด้วย Rank SS ภายใน 5 นาที
เคลียร์ Caluso Tribal Village alone
คนเดียวโดยไม่ฟื้นคืนชีพ ไม่ถูกโจมต มากกว่า 10 ครั้ง ด้วย Rank A ขึ้นไป ภายใน 10 นาที
Light Speed เคลียร์ Heart of Behemoth โดยไม่ฟื้นคืนชีพ ด้วย Rank SS ภายใน 4 นาที 1 วินาที เคลียร์ Heart of Behemoth คนเดียวโดยไม่ฟื้นคืนชีพ ด้วย Rank A ขึ้นไป ภายใน 8 นาที
I Like Fish (II) เคลียร์ Phantasmal Geyser ด้วย Rank SS เคลียร์ Phantasmal Geyser ด้วย Rank A ขึ้นไป
Hiking King เคลียร์ Volcanic Flame Entrance ด้วย Rank SS เคลียร์ Volcanic Flame Entrance ด้วย Rank A ขึ้นไป
Flash of Light เคลียร์ Grand Cavern: Chasm of the Divided Land ด้วย Rank SS ภายใน 2 นาที 30 วินาที เคลียร์ Grand Cavern: Chasm of the Divided Land ด้วย Rank A ขึ้นไป ภายใน 5 นาที
The Rules of the Jungle เคลียร์ Diceon Mines 10 ครั้ง ด้วย Rank SS เคลียร์ Diceon Mines 10 times ด้วย Rank A ขึ้นไป
Nasod Hunter เคลียร์ Atlas City ภายใน 2 นาที 30 วินาที เคลียร์ Atlas City ภายใน 5 นาที
Angel Hunter เคลียร์ Celestial Crossroads ด้วย Rank SS เคลียร์ Celestial Crossroads ด้วย Rank A ขึ้นไป
PooPang☆! เคลียร์ Adrian’s Palace ด้วย Rank SS เคลียร์ Adrian’s Palace ด้วย Rank A ขึ้นไป
Herbaon’s Friend เคลียร์ Adrian’s Palace ด้วย Rank SS, ภายใน 2 นาที 30 วินาที เคลียร์ Adrian’s Palace ด้วย Rank A ขึ้นไป, ภายใน 5 นาที
Man Against the Sun เคลียร์ Solace’s Fortress 5 ครั้งภายใน 5 นาที 30 วินาที เคลียร์ Solace’s Fortress 5 ครั้ง ภายใน 7 นาที
Shadow’s Descent เคลียร์ Solace’s Fortress โดยไม่ฟื้นคืนชีพ ไม่ถูกโจมตีมากกว่า 30 ครั้ง ด้วย Rank SS เคลียร์ Solace’s Fortress คนเดียวโดยไม่ฟื้นคืนชีพ ไม่ถูกโจมตีมากกว่า 30 ครั้ง ด้วย Rank A ขึ้นไป

 

★ อื่นๆ


หลัง MA วันที่ 08/04(พุธ 4 ส.ค.)
ราคา [Luriel] Mana Elixir ที่ขายในร้าน ED และสิ่งต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง

 • ราคา [Luriel] ราคาของ Mana Elrixir จะเปลี่ยนเป็น 300,000ED ต่อ 10 ชิ้น
 • อัตราการดรอป Aurora Operation Order จะเพิ่มขึ้น
 • เงื่อนไขของฉายา Black and White จะเปลี่ยนไป
ฉายา ก่อน หลัง
Black and White เคลียร์ Savage White-Ghost’s Castle โดยไม่ฟื้นคืนชีพ 150 ครั้ง
/
เคลียร์ Altar of Invocation โดยไม่ฟื้นคืนชีพ 150 ครั้ง
เคลียร์ Savage White-Ghost’s Castle 150 ครั้งโดยเหลือ 1 การฟื้นคืนชีพ
/
เคลียร์ Altar of Invocation 150 ครั้งโดยเหลือ 1 การฟื้นคืนชีพ

 

 


[Pre-Announcement] Growth Area [Pre-Announcement] Growth Area [Pre-Announcement] Growth Area ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564