Prof. Pho’s Attendance!!

1132

Prof. Pho’s Attendance!!

Prof. Pho’s Attendance!!

 ระยะเวลากิจกรรม : 10-05-2023 14:00  ~ 24-05-2023 13:59


— รายละเอียด —

Prof. Pho’s Attendance!!

– ทุกตัวละครจะต้องมีเลเวล 10 ขึ้นไป (ต่อบัญชี)
– ล็อกอินครบ 20 นาที จะได้รับรางวัลผ่าน UI Event
– เมื่อล็อกอิน 1 ครั้ง สามารถได้รับรางวัลก่อนกิจกรรมจะสิ้นสุด

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6

วันที่ 7

[Ariel] Prof. Pho’s 3 Elixirs Set x1

[Ariel] Prof. Pho’s 3 Potions Set x1

[Ariel] Prof. Pho’s Cheer Box x1

[Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube x1

[Cobo] Spectral Amethyst or Tenebrous Aura Select Cube x1

[Cobo] Reset Ticket Select Cube x1

[Luriel] Sage’s Magic Stone x20

วันที่ 8

วันที่ 9

วันที่ 10

วันที่ 11

วันที่ 12

วันที่ 13

วันที่ 14

[Ariel] Prof. Pho’s 3 Potions Set x1

[Ariel] Prof. Pho’s 3 Elixirs Set x1

[Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube x1

[Cobo] Spectral Amethyst or Tenebrous Aura Select Cube x1

[Ariel] Prof. Pho’s Cheer Box x1

[Cobo] Phoru’s Foot Stamp Select Cube x1

[Cobo] Reset Ticket Select Cube x1

  • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 24-05-202313:59

* อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด

[Ariel] Prof. Pho’s 3 Potions Set

[Luriel] Red-Bean Sherbet x30

[Luriel] Ancient Fossil Pill x30

[Luriel] Complete Recovery Potion x30

ทั้งหมด

[Ariel] Prof. Pho’s 3 Elixirs Set

[Luriel] Blessed Ventus’ Wings (Elixir) x15

[Luriel] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir) x15

[Luriel] Blessed Giant Potion (Elixir) x15

ทั้งหมด

[Ariel] Prof. Pho’s Cheer Box

[Luriel] Giant Stone Apple x20

[Luriel] Fighter Potion x20

เลือก

[Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube

[Luriel] Secret Dungeon Entry Permit x30

[Luriel] Heroic Invitation x30

[Luriel] Elrianode Defense Request x10

[Luriel] Aurora Operation Order x3

เลือก

[Cobo] Reset Ticket Select Cube

[Luriel] Crimson Trace Reset Ticket x1

[Luriel] Soul Trace Reset Ticket x1

เลือก

[Cobo] Spectral Amethyst or Tenebrous Aura Select Cube

Spectral Amethyst x150

Tenebrous Aura x100

เลือก

[Cobo] Phoru’s Foot Stamp Select Cube

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Elite) x1

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Unique) x1

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Ariel] Prof. Pho’s 3 Potions Set

X

O

X

X

24-05-202313:59

[Ariel] Prof. Pho’s 3 Elixirs Set

X

O

X

X

24-05-202313:59

[Ariel] Prof. Pho’s Cheer Box

X

O

X

X

24-05-202313:59

[Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube

X

O

X

X

24-05-202313:59

[Cobo] Reset Ticket Select Cube

X

O

X

X

24-05-202313:59

[Cobo] Spectral Amethyst or Tenebrous Aura Select Cube

X

O

X

X

24-05-202313:59

[Cobo] Phoru’s Foot Stamp Select Cube

X

O

X

X

24-05-202313:59

[Luriel] Red-Bean Sherbet

O

O

X

O

[Luriel] Ancient Fossil Pill

O

O

X

O

[Luriel] Complete Recovery Potion

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Ventus’ Wings (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Giant Potion (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Secret Dungeon Entry Permit

O

O

X

O

[Luriel] Heroic Invitation

O

O

X

O

[Luriel] Elrianode Defense Request

O

O

X

O

[Luriel] Aurora Operation Order

O

O

X

X

[Luriel] Crimson Trace Reset Ticket

X

O

X

X

[Luriel] Soul Trace Reset Ticket

X

O

X

X

[Luriel] Fighter Potion

O

O

X

O

[Luriel] Giant Stone Apple

O

O

X

O

Spectral Amethyst

O

O

X

O

Tenebrous Aura

O

O

X

O

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Elite)

O

O

X

O

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Unique)

O

O

X

O

[Luriel] Sage’s Magic Stone

O

O

X

O


 

Prof. Pho’s Attendance!!  Prof. Pho’s Attendance!!

Prof. Pho’s Attendance!!