[Elsword] Cash Shop Update 16/12/2563

6450

 

[Elsword] Cash Shop Update 16/12/2563

Cash Shop Update 16/12/2563Costume : Romantic Date
(2020-12-16 15:00 ~ 2021-01-13 14:59)

Costume Package : Romantic Date
(2020-12-16 15:00 ~ 2021-01-13 14:59)

Costume Premium Package : Romantic Date
(2020-12-16 15:00 ~ 2021-01-13 14:59)

 

[Elsword] Cash Shop Update 16/12/2563


[Elsword] Cash Shop Update 16/12/2563  [Elsword] Cash Shop Update 16/12/2563  [Elsword] Cash Shop Update 16/12/2563

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 16 ธันวาคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า