Weekend Special Event

2132

Weekend Special Event

Weekend Special Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 11-09-2021 14:00 ~ 13-09-2021 13:59


— Main Event

 1. Weekend Special Drop Rate x2!
  : (11-09-2021 14:00 ~ 12-09-2021 13:59)
 2. Weekend Special Burning!
  : (12-09-2021 14:00 ~ 13-09-2021 13:59)

  • Weekend Special ERP EXP Burning!
  • Weekend Special Unlimited Stamina!

— รายละเอียด

 

1. Weekend Special Drop Rate x2!

ระยะเวลา รายละเอียด
11-09-2021 14:00
~
12-09-2021 13:59
Drop Rate x2

 

2. Weekend Special Burning!

2.1) Weekend Special ERP EXP Burning! (Lv. 99 or higher, ERP Lv. 1 or higher, Per Character)

ระยะเวลา ERP Level รายละเอียด เฉพาะ
12-09-2021 14:00
~
13-09-2021 13:59
0 ~ 200 ERP EXP x4 Lv. 99 ขึ้นไป
201 ~ 300 ERP EXP x3 ERP Lv. 1 ขึ้นไป
Over 301 ERP EXP x2 ต่อตัวละคร

 

2.2) Weekend Special Unlimited Stamina!

ระยะเวลา รายละเอียด
12-09-2021 14:00
~
13-09-2021 13:59
Unlimited Stamina

 

 


Weekend Special Event Weekend Special Event Weekend Special Event ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 1 กันยายน 2564