Treasure Hunt!

3248

Treasure Hunt!

Treasure Hunt!
ระยะเวลากิจกรรม :
10-02-2021 15:00 ~ 03-03-2021 14:59


*Main Event :

 1. Treasure Hunt!
  : (10-02-2021 15:00 ~ 03-03-2021 14:59)

*รายละเอียด :

1.  Treasure Hunt!

 • ขณะอยู่ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรม ‘Treasure Hunt!’ UI จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ คลิกที่ UI เพื่อเริ่มกิจกรรม Treasure Hunt
   1. Basic Design
    • เมื่อเปิด UI จะพบกับหีบสมบัติ ซึ่งมีรูกุญแจ 10 รู แต่มี 1 รูเท่านั้นที่สามารถเปิดหีบสมัติได้
    • หากคลิกที่ Random Select จาก UI มันจะใช้กุญแจ 1 ดอกเพื่อใช้ในรูกุญแจอย่างสุ่ม
    • รูกุญแจที่ถูกใช้แล้วจะไม่สามารถใช้ซ้ำจนกว่าหีบสมบัติจะเปิดขึ้นและรีเซ็ตรูกุญแจ
    • รับ 1 เหรียญ เมื่อเปิดหีบสมบัติสำเร็จ
    • รับ Exchange Ticket 1 ใบ เมื่อเปิดหีบสมบัติไม่สำเร็จ
    • รับเหรียญและ Exchange Ticket ที่สามารถเปลี่ยนเป็นหนึ่งในไอเท็มรางวัลจาก ‘Treasure Hunt!’ UI
   2. How to Obtain Keys
    • Item Mall
     เก็บกุญแจ 1 ดอก ทุกๆ 100 K-Ching ที่ใช้จ่ายใน Item Mall
    • ใช้ไอเทม Treasure Hunt Key
     รับไอเทม Treasure Hunt Key จาก Event Quest เพื่อเพิ่มจำนวนของกุญแจ ใช้กุญแจ 1 ดอกเพื่อเพิ่มจำนวนกุญแจ

     เควส

     ชื่อเควส

     เงื่อนไข

     รางวัล

     เฉพาะ

     ประจำวัน

     [EVENT] Treasure Hunt

     เคลียนดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับ Lv. ของตัวเอง 1 ครั้ง

     1 Treasure Hunt Key

     Lv. 10 ขึ้นไป

     ต่อบัญชี

      

      

      

   3. Reward Item
    • Exchange Ticket Reward
     รับ Exchange Tickets เมื่อเปิดหีบสมบัติไม่สำเร็จ สามารถรับไอเทมดังต่อไปนี้ด้วย Exchange Ticket
รางวัล ต้องมี
# of Exchange Tickets
5 Premium MP Potion 1
10 Organic Apple 5
10 Complete Recovery Potion 5
10 Red-Bean Sherbet 10

 

    • Coin Exchange Reward
     รับเหรียญเมื่อเปิดหีบสมบัติสำเร็จ สามารถรับไอเทมดังต่อไปนี้ด้วยเหรียญ

 

Group Rewards # of Coins
Group 1
(รางวัลซ้ำ)
5 Sage’s Magic Stone 1
10 Blessed Time and Space Scroll 3
Group 2-1
(สามารถรับได้อีกครั้งหลังจากรีเซ็ต)
Ice Burner (Horde of Darkness) (5) Select Cube 6
Ice Burner (Horde of Darkness) (10) Select Cube 8
Group 3-1
(สามารถรับได้หลังจากได้รับรางวัลทั้งหมดจาก Group 2-1)
Black Dragon: Servius Top Piece Cube 14
Black Dragon: Servius Bottom Piece Cube 14
Black Dragon: Servius Gloves Cube 13
Black Dragon: Servius Shoes Cube 13
Black Dragon: Servius Hair Cube 16
Group 4-1
(สามารถรับได้หลังจากได้รับรางวัลทั้งหมดจาก Group 3-1)
Magic Amulet Lv.9 ~ Lv.11 Random Cube 14
Group 2-2
(สามารถรับได้อีกครั้งหลังจากรีเซ็ต)
Ice Burner (Horde of Darkness) (5) Select Cube 6
Ice Burner (Horde of Darkness) (10) Select Cube 8
Group 3-2
(สามารถรับได้หลังจากได้รับรางวัลทั้งหมดจาก Group 2-2)
Black Dragon: Servius Weapon Cube 16
Black Dragon: Servius Wings Cube 16
Black Dragon: Servius Horns Cube 16
Black Dragon: Servius’s Will Cube 16
Group 4-2
(สามารถรับได้หลังจากได้รับรางวัลทั้งหมดจาก Group 3-2)
Magic Amulet Lv.9 ~ Lv.11 Random Cube 14

 

    • สามารถรับได้เฉพาะรางวัล Group 1, Group 2-1, และ Group 2-2 ในการเริ่มต้น รางวัล Group 3-1, 3-2, 4-1, 4-2 จะไม่สามารถใช้ได้
    • รางวัล Group 3-1 จะสามารถใช้ได้หลังจากรับรางวัลทั้งหมดจาก Group 2-1 และรางวัล Group 3-2 จะสามารถใช้ได้หลังจากรับรางวัลทั้งหมดจาก Group 2-2​ (เหมือนกันสำหรับ 4-1, 4-2)
    • การรับรางวัลทั้งหมดจาก Group 4-1 จะรีเซ็ตรางวัลและจะสามารถรับรางวัลได้อีกครั้งจาก Group 2-1 รางวัล Group 3-1, 4-1 จะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าจะได้รับรางวัลทั้งหมดจากกลุ่ม 2-1 อีกครั้ง (เหมือนกันสำหรับ 4-2)
    • การรีเซ็ต Group 4-1 จะรีเซ็ตเฉพาะรางวัล Group 2-1/3-1/4-1 (Group 2-2/3-2/4-2 จะไม่ถูกรีเซ็ต) (เหมือนกันสำหรับ 4-2)
    • Black Dragon: Servius Ice Burner Season buff จะอยู่ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 สัปดาห์ (10-02-2021 15:00 – 24-03-2021 14:59)


*ข้อมูลอ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

เลือก

(1)

Ice Burner (Horde of Darkness) (5) Select Cube

Ice Burner (Horde of Darkness) x5
Ice Burner (Noah Horde of Darkness) x5

เลือก

(1)

Ice Burner (Horde of Darkness) (10) Select Cube

Ice Burner (Horde of Darkness) x10
Ice Burner (Noah Horde of Darkness) x10

สุ่ม

Magic Amulet Lv.9 ~ Lv.11 Random Cube

Magic Amulet Lv.9

Magic Amulet Lv.10

Magic Amulet Lv.11

ทั้งหมด

Black Dragon: Servius Top Piece Cube

Black Dragon: Servius Top Piece (Elsword~Noah)

ทั้งหมด

Black Dragon: Servius Bottom Piece Cube

Black Dragon: Servius Bottom Piece (Elsword~Noah)

ทั้งหมด

Black Dragon: Servius Gloves Cube

Black Dragon: Servius Gloves (Elsword~Noah)

ทั้งหมด

Black Dragon: Servius Shoes Cube

Black Dragon: Servius Shoes (Elsword~Noah)

ทั้งหมด

Black Dragon: Servius Hair Cube

Black Dragon: Servius Hair (Elsword~Noah)

ทั้งหมด

Black Dragon: Servius Weapon Cube

Black Dragon: Servius Sword (Elsword~Noah)

ทั้งหมด

Black Dragon: Servius Wings Cube

Black Dragon: Servius Wings (Elsword~Noah)

ทั้งหมด

Black Dragon: Servius Horns Cube

Black Dragon: Servius Horns (Elsword~Noah)

ทั้งหมด

Black Dragon: Servius’s Will Cube

Black Dragon: Servius’s Will (Elsword~Noah)

 

 • สำหรับ Ice Burner Cube นั้นจะได้รับสำหรับตัวละครที่เปิดกล่องเท่านั้น
ชื่อไอเทม Stackable คลัง แลกเปลี่ยน ขาย ลบ หมายเหตุ
Treasure Hunt Key X X X X 03-03-2021 14:59
Premium MP Potion O O O O
Organic Apple O O O O
Complete Recovery Potion O O O O
Red-Bean Sherbet O O O O
Sage’s Magic Stone O O X X
Blessed Time and Space Scroll O O O X  
Ice Burner (Horde of Darkness) O O O X
Ice Burner (Noah Horde of Darkness) O O O X
Ice Burner (Horde of Darkness) 5 Select Cube O O X X
Ice Burner (Horde of Darkness) 10 Select Cube O O X X
Black Dragon: Servius Weapon ~ Accessory Cube O O O X
Black Dragon: Servius Weapon (Elsword~Noah) X O O X สามารถใส่ใน Magic Wardrobe
Black Dragon: Servius Top Piece (Elsword~Noah) X O O X สามารถใส่ใน Magic Wardrobe
Black Dragon: Servius Bottom Piece (Elsword~Noah) X O O X สามารถใส่ใน Magic Wardrobe
Black Dragon: Servius Gloves (Elsword~Noah) X O O X สามารถใส่ใน Magic Wardrobe
Black Dragon: Servius Shoes (Elsword~Noah) X O O X สามารถใส่ใน Magic Wardrobe
Black Dragon: Servius Hair (Elsword~Noah) X O O X สามารถใส่ใน Magic Wardrobe
Black Dragon: Servius Horn (Elsword~Noah) X O O O สามารถใส่ใน Magic Wardrobe
Black Dragon: Servius Wings (Elsword~Noah) X O O O สามารถใส่ใน Magic Wardrobe
Black Dragon: Servius’s Will (Elsword~Noah) X O O O สามารถใส่ใน Magic Wardrobe
Magic Amulet Lv.9 ~ Lv.11 Random Cube X O X X
Magic Amulet Lv.9 X O O O
Magic Amulet Lv.10 X O O O
Magic Amulet Lv.11 X O O O

 


Treasure Hunt! Treasure Hunt! Treasure Hunt!

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564