แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

50755

แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 30 ธันวาคม 2563


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันที่ 30 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันที่ 30 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.


  ตัวละคร

[Add]
[Mastermind]
1. แก้ไขการติดตั้ง – ระยะเวลาการเปิดใช้งานสกิลที่ติดตั้ง Zero Kelvin Generator จะแตกต่างจากปกติ เมื่อเปิดใช้งานในวิธีใดวิธีหนึ่ง

  ดันเจี้ยน/PVP/Field

1. แก้ไขสีพื้นหลังของดันเจี้ยนที่ไม่ใช้กับสัตว์เลี้ยง

  แก้ไข / ปรับปรุง

  1. ตามที่แจ้งไว้ในประกาศก่อนหน้านี้ Heroic Dungeon Pre-Revamp จะถูกลบออกและจะไม่มีให้แลกเปลี่ยนอีกต่อไปใน 12/30 (พุธ) MA กรุณาตรวจสอบในประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของ Heroic Dungeon (Heroic Dungeon Material Changes) และกรุณาใช้ไอเทมก่อนที่จะถูกลบออก
  1. Elsword ~ Lu/Ciel ELS Gothic Loli Mask จะถูกลบจาก Item Mall
  2. แบบอักษรและ UI ในเกมบางส่วนจะเปลี่ยนไป
    • Dungeon START/CLEAR/FAILED, Damage Combo, Event Scene Mouse Curser และอื่นๆ UI มีการเปลี่ยนแปลง
    • ในส่วนของ Dungeon Party และ PvP/Ereda นั้น UI ของผู้เล่นที่เข้าร่วมจะเปลี่ยนไป

4. แก้ไขสมาชิกปาร์ตี้ที่ยังคงปรากฏอยู่ในรายชื่อปาร์ตี้ เมื่อพวกเขาออกจากฉากกิจกรรมดันเจี้ยนไปแล้ว

5. แก้ไข Pop-up “การแต่งตัวถูกเก็บไว้แล้ว” (“Look has already been stored”) ที่แสดง เมื่อเปิดใช้งาน Magic Wardrobe UI โดยใช้ตั๋ว Magic Wardrobe จากนั้นคลิกที่แถบค้นหาในขณะที่มีการเลือกพารามิเตอร์การค้นหา Item Part


แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563  แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563  แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 30 ธันวาคม 2563