US President’s Day Event

899

US President’s Day Event

US President’s Day Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 17-02-2024 14:00  ~ 20-02-2024 13:59


— รายละเอียด —

Fun Holiday Time!

จำนวนครั้ง

ชื่อกิจกรรม

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

1

Fun Holiday Time!

เชื่อมต่อสะสม

10 นาที

[Cobo] Holiday Consumable Support Cube x1

Lv. 10 ขึ้นไป,

ต่อบัญชี

  • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 20-02-2024 13:59

Fun Holiday Time with Elsword!

เควสต์

ชื่อเควสต์

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

ต่อเนื่อง

[EVENT] Fun Holiday Time with Elsword! (1)

เคลียร์ดันเจี้ยน

ที่เหมาะกับเลเวล

2 ครั้ง

Artifact Spirit Stone Fragment x500

Lv. 99 ขึ้นไป,

ต่อบัญชี

[EVENT] Fun Holiday Time with Elsword! (2)

เคลียร์ดันเจี้ยน

ที่เหมาะกับเลเวล

2 ครั้ง

[Luriel] Sage’s Magic Stone x10

[EVENT] Fun Holiday Time with Elsword! (3)

เคลียร์ดันเจี้ยน

ที่เหมาะกับเลเวล

2 ครั้ง

[Cobo] Spectral Amethyst or Tenebrous Aura Select Cube x1

 

Holiday Weekend Burning!

ช่วงเวลา

กิจกรรม

17-02-2024 14:00 ~ 18-02-2024 13:59

ERP Level 301 or higher ERP EXP x2

18-02-2024 14:00 ~ 19-02-2024 13:59

Drop Rate x2

*อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด

[Cobo] Holiday Consumable Support Cube

[Cobo] Unlimited Refined Recovery Potion (1 Day) x1

[Cobo] Unlimited Fighter Potion (1 Day) x1

[Cobo] Special Apple Select Box x1

[Cobo] Elixir Select Cube x1

เลือก

[Cobo] Special Apple Select Box

[Luriel] Giant Stone Apple x20

[Luriel] Superhuman Organic Apple x20

[Luriel] Twister Andromeda Apple x20

เลือก

[Cobo] Elixir Select Cube

[Luriel] Ventus’ Wing (Elixir) x3

[Luriel] Rosso’s Calamity Wheel (Elixir) x3

[Luriel] Tracker’s Madness (Elixir) x3

[Luriel] Blessed Ventus’ Wings (Elixir) x10

[Luriel] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir) x10

[Luriel] Blessed Rosso’s Blazing Ring (Elixir) x10

[Luriel] Blessed Blazing Bomb (Elixir) x10

[Luriel] Blessed Giant Potion (Elixir) x10

[Luriel] Blessed Giant Hand Potion (Elixir) x10

[Luriel] Blessed Tracker’s Soul (Elixir) x10

[Luriel] Blessed Baby Fairy Cradle (Elixir) x10

เลือก

[Cobo] Spectral Amethyst or Tenebrous Aura Select Cube

Spectral Amethyst x100

Tenebrous Aura x250

 

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Holiday Consumable Support Cube

X

O

X

X

20-02-2024 13:59

[Cobo] Unlimited Refined Recovery Potion (1 Day)

X

O

X

X

[Cobo] Unlimited Fighter Potion (1 Day)

X

O

X

X

[Cobo] Special Apple Select Box

X

O

X

X

20-02-2024 13:59

[Cobo] Elixir Select Cube

O

O

X

X

20-02-2024 13:59

[Luriel] Giant Stone Apple

O

O

X

O

[Luriel] Superhuman Organic Apple

O

O

X

O

[Luriel] Twister Andromeda Apple

O

O

X

O

[Luriel] Ventus’ Wing ~ Tracker’s Madness (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Ventus’ Wings ~ Baby Fairy Cradle (Elixir)

O

O

X

O

Artifact Spirit Stone Fragment

O

X

X

O

[Luriel] Sage’s Magic Stone

O

O

X

O

[Cobo] Spectral Amethyst or Tenebrous Aura Select Cube

X

O

X

X

20-02-2024 13:59

Spectral Amethyst

O

O

X

O

Tenebrous Aura

O

O

X

O

 


 

US President’s Day Event  US President’s Day Event

US President’s Day Event