หนาวนี้รับไอเทมกันทุกวัน Winter Attendance Event

1983

หนาวนี้รับไอเทมกันทุกวัน Winter Attendance Event

 

Winter Attendance Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 2021-12-22 15:00 ~ 2022-01-05 14:59

 


 

— Main Event

 

 1. Winter Attendance Event
  : (2021-12-22 15:00 ~ 2022-01-05 14:59)

 


— รายละเอียด

 

1. Winter Attendance Event

 • ตัวละครเลเวล 10 ขึ้นไปทั้งหมดสามารถเข้าร่วมได้ (ต่อบัญชี)
 • เชื่อมต่อเป็นเวลา 20 นาทีทุกวันเพื่อรับรางวัลผ่าน Event UI
 • เชื่อมต่ออีกครั้งภายในวันเดียวกันเพื่อรับรางวัลของวันนั้น ๆ
 • ปุ่มรับรางวัลในวันนั้น ๆ จะถูกเปิดใช้งานบน Event UI ปุ่มจะยังเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาในช่วงกิจกรรม จนกว่าจะรับรางวัล
22-Dec 23-Dec 24-Dec 25-Dec 26-Dec 27-Dec 28-Dec
[Cobo] Potion & Elixir Support Set x1 [Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube x1 [Cobo] Giant Boss Dungeon Key Select Cube x1 [Cobo] Sage’s Magic Stone or Spectral Amethyst Select Cube x1 [Cobo] Shining Mystic Stone or Shining Imprint Stone Select Cube x1 [Cobo] Phoru’s Foot Stamp Selection Cube x1 [Cobo] Adventurer Support Supply Set x1
29-Dec 30-Dec 31-Dec 1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan
[Cobo] Potion & Elixir Support Set x1 [Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube x1 [Cobo] Giant Boss Dungeon Key Select Cube x1 [Cobo] Sage’s Magic Stone or Spectral Amethyst Select Cube x1 [Cobo] Shining Mystic Stone or Shining Imprint Stone Select Cube x1 [Cobo] Phoru’s Foot Stamp Selection Cube x1 [Cobo] Adventurer Support Supply Set x1
 • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งใน 2022-01-05 14:59

 

* ข้อมูลอ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด [Cobo] Potion & Elixir Support Set [Luriel] Mana Elixir x200
[Luriel] Refined Recovery Potion x200
[Luriel] Ancient Fossil Pill x150
[Luriel] Blessed Ventus’ Wings (Elixir) x10
[Luriel] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir) x10
[Luriel] Blessed Rosso’s Blazing Ring (Elixir) x10
[Luriel] Blessed Blazing Bomb (Elixir) x10
[Luriel] Blessed Giant Hand Potion (Elixir) x10
[Luriel] Blessed Giant Hand Potion (Elixir) x10
[Luriel] Blessed Tracker’s Soul (Elixir) x10
[Luriel] Blessed Baby Fairy Cradle (Elixir) x10
เลือก [Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube [Luriel] Secret Dungeon Entry Permit x15
[Luriel] Heroic Invitation x15
[Luriel] Elrianode Defense Request x10
[Luriel] Aurora Operation Order x3
เลือก [Cobo] Giant Boss Dungeon Key Select Cube [Luriel] Titan’s Grotto Key x2
[Luriel] Plegas’s Labyrinth Key x2
เลือก [Cobo] Sage’s Magic Stone or Spectral Amethyst Select Cube Spectral Amethyst x50
[Luriel] Sage’s Magic Stone x30
เลือก [Cobo] Shining Mystic Stone or Shining Imprint Stone Select Cube [Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube x1
[Cobo] Shining Imprint Stone Support Cube x1
ทั้งหมด [Cobo] Adventurer Support Supply Set [Luriel] Fighter Potion x20
[Luriel] Adaptation Elixir x20
[Luriel] Water Orb (250) Cube x1
[Luriel] Wind Orb (250) Cube x1
เลือก [Cobo] Phoru’s Foot Stamp Selection Cube [Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Purple) x1
[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Gold) x1
ทั้งหมด [Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube [Luriel] Yellow Shining Mystic Stone x10
[Luriel] Red Shining Mystic Stone x10
[Luriel] Blue Shining Mystic Stone x10
[Luriel] Giant Shining Mystic Stone x3
ทั้งหมด [Cobo] Shining Imprint Stone Support Cube [Luriel] Shining Crimson Imprint Stone x2
[Luriel] Shining Indigo Imprint Stone x2
[Luriel] Shining Gold Imprint Stone x2
ทั้งหมด [Luriel] Water Orb (250) Cube [Luriel] Water Orb x250
ทั้งหมด [Luriel] Wind Orb (250) Cube [Luriel] Wind Orb x250

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Potion & Elixir Support Set X O X X 1/5/2022 14:59
[Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube X O X X 1/5/2022 14:59
[Cobo] Giant Boss Dungeon Key Select Cube X O X X 1/5/2022 14:59
[Cobo] Sage’s Magic Stone or Spectral Amethyst Select Cube X O X X 1/5/2022 14:59
[Cobo] Shining Mystic Stone or Shining Imprint Stone Select Cube X O X X 1/5/2022 14:59
[Cobo] Adventurer Support Supply Set X O X X 1/5/2022 14:59
[Cobo] Phoru’s Foot Stamp Selection Cube X O X X 1/5/2022 14:59
[Luriel] Mana Elixir O O X O
[Luriel] Refined Recovery Potion O O X O
[Luriel] Ancient Fossil Pill O O X O
[Luriel] Blessed Ventus’ Wings (Elixir) O O X O
[Luriel] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir) O O X O
[Luriel] Blessed Rosso’s Blazing Ring (Elixir) O O X O
[Luriel] Blessed Blazing Bomb (Elixir) O O X O
[Luriel] Blessed Giant Hand Potion (Elixir) O O X O
[Luriel] Blessed Giant Hand Potion (Elixir) O O X O
[Luriel] Blessed Tracker’s Soul (Elixir) O O X O
[Luriel] Blessed Baby Fairy Cradle (Elixir) O O X O
[Luriel] Secret Dungeon Entry Permit O O X O
[Luriel] Heroic Invitation O O X O
[Luriel] Elrianode Defense Request O O X O
[Luriel] Aurora Operation Order O O X X
[Luriel] Titan’s Grotto Key O O X X
[Luriel] Plegas’s Labyrinth Key O O X X
Spectral Amethyst O X X O
[Luriel] Sage’s Magic Stone O O X O
[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Purple) O O X O
[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Gold) O O X O
[Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube X O X X 1/5/2022 14:59
[Cobo] Shining Imprint Stone Support Cube X O X X 1/5/2022 14:59
[Luriel] Fighter Potion O O X O
[Luriel] Adaptation Elixir O O X O
[Luriel] Water Orb (250) Cube O O X O
[Luriel] Wind Orb (250) Cube O O X O
[Luriel] Yellow Shining Mystic Stone O O X O
[Luriel] Red Shining Mystic Stone O O X O
[Luriel] Blue Shining Mystic Stone O O X O
[Luriel] Giant Shining Mystic Stone O O X O
[Luriel] Shining Crimson Imprint Stone O O X O
[Luriel] Shining Indigo Imprint Stone O O X O
[Luriel] Shining Gold Imprint Stone O O X O
[Luriel] Water Orb O O X O
[Luriel] Wind Orb O O X O

 


หนาวนี้รับไอเทมกันทุกวัน Winter Attendance Event หนาวนี้รับไอเทมกันทุกวัน Winter Attendance Event หนาวนี้รับไอเทมกันทุกวัน Winter Attendance Event ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 22 ธันวาคม 2564