ต้อนรับปีใหม่กับ Promotion ต่อเนื่อง 3 เดือนสุดคุ้ม!

ต้อนรับปีใหม่กับ Promotion ต่อเนื่อง 3 เดือนสุดคุ้ม!

[ES] แนะนำเมือง Elysion และ Dungeon

[ES] แนะนำเมือง Elysion และ Dungeon

[ES] Transcendence 1

[ES] Transcendence 1

[ES] El Resonance System

[ES] El Resonance System

[ES] แนะนำตัวละคร Add สายที่ 3 Time Tracer / Diabolic Esper

[ES] แนะนำตัวละคร Add สายที่ 3 Time Tracer / Diabolic Esper

[ES] แนะนำตัวละคร Rose สายที่ 1 Heavy Barrel/ Storm Trooper

[ES] แนะนำตัวละคร Rose สายที่ 1 Heavy Barrel/ Storm Trooper

เนื้อเรื่อง

เนื้อเรื่อง

[ES] แนะนำตัวละคร Add สายที่ 2 Arc Tracer / Mastermind

[ES] แนะนำตัวละคร Add สายที่ 2 Arc Tracer / Mastermind

[ES] แนะนำตัวละคร Ara สายที่ 3 Little Specter / Asura

[ES] แนะนำตัวละคร Ara สายที่ 3 Little Specter / Asura

[ES] Preview Ice Burner (Perkisas – Guise of Greed)

[ES] Preview Ice Burner (Perkisas - Guise of Greed)