แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ★ New Character:...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 27 มกราคม 2564 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 27 มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 27 มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ★  ตัวละคร 1. แก้ไขจำนวนครั้งที่ลดลงเมื่อใช้...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 13 มกราคม 2564 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 13 มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 13 มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น. ★ New Character:...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 30 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 30 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ★  ตัวละคร 1. แก้ไขการติดตั้ง...

[Elsword] : แจ้งปรับปรุงดันเจี้ยน Varnimyr Raid และอื่นๆ

แจ้งปรับปรุงดันเจี้ยน Varnimyr Raid และอื่นๆ ที่จะมาในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ★ การปรับปรุง Varnimyr Raid จำนวนผู้เล่นสูดสุดของการเข้า Varnimyr Raid จะเปลี่ยนเป็นผู้เล่น 6 คน ความยากของดันเจี้ยน Varnimyr Raid จะถูกปรับ (สถิติของ Monster, การปรับสนามพิเศษ เป็นต้น) ...

[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 2 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 2 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ ตัวละคร ...

[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ ตัวละคร แก้ไขคูลดาวน์...

[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 19.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 19.00 น. ★ ตัวละคร/ปรับบาลานซ์ ...

[Ice Update] Black Mass

Ice Burner อัพเดทชุดแรร์ใหม่ล่าสุด!! Black Mass

[Cash Shop Update] 30-01-62

[Cash Shop Update] Laby  ประจำวันที่  30 มกราคม 2562 
elsword