แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 30 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 30 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ★  ตัวละคร 1. แก้ไขการติดตั้ง...

[Elsword] : แจ้งปรับปรุงดันเจี้ยน Varnimyr Raid และอื่นๆ

แจ้งปรับปรุงดันเจี้ยน Varnimyr Raid และอื่นๆ ที่จะมาในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ★ การปรับปรุง Varnimyr Raid จำนวนผู้เล่นสูดสุดของการเข้า Varnimyr Raid จะเปลี่ยนเป็นผู้เล่น 6 คน ความยากของดันเจี้ยน Varnimyr Raid จะถูกปรับ (สถิติของ Monster, การปรับสนามพิเศษ เป็นต้น) ...

[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 2 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 2 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ ตัวละคร ...

[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ ตัวละคร แก้ไขคูลดาวน์...

[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 19.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 19.00 น. ★ ตัวละคร/ปรับบาลานซ์ ...

[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 28 ตุลาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 28 ตุลาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น. ทีมงาน ELSWORD วันที่ 28...

[Elsword] 2020 Harmony Festival

2020 Harmony Festival  ระยะเวลากิจกรรม : 2020-10-07 14:00 ~ 2020-11-04 13:59 *Main Event: 2020 Harmony Festival ! : (2020-10-07 14:00 ~ 2020-11-04 13:59) 2020 Harmony Festival – Reset...

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 18.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 23 กันยายน 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 23 กันยายน 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 23 กันยายน 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น. ★ ตัวละคร 1. แก้ไขการที่สามารถนำดีบัฟออกได้โดยไม่ถูกต้องตามระบบของเกมโดย Last...

[Elsword] Attendance Check Event

Attendance Check Event   * รายละเอียด: 1. Everyday Attendance Check!  (2020-09-23 14:00 ~ 2020-10-07 13:59) - ตัวละครที่สามารถเข้าร่วมได้ต้องมี Lv. 10 ขึ้นไป / ID - ไอคอน ‘Attendance Check UI’ จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอระหว่างช่วงระยะเวลากิจกรรม - หลังจากที่...

Cash Shop Update 23/09/2563

Cash Shop Update 23/09/2563 Costume : Retro Picnic (2020-09-23 014:00 ~ 2020-10-21 13:59) Costume Package : Retro Picnic (2020-09-23 14:00 ~ 2020-10-21 13:59) Costume Premium Package :...
elsword