แอบส่องการปิดปรับปรุงวันที่ 12 สิงหาคม 2563

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ★ El Search Party...

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : วันที่ 15 กรกฎาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 15 กรกฎาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ★ El Search...

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ★ แก้ไข Bug...

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : วันที่ 17 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 17 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ★ แก้ไข Bug...

[Elsword] El House

[Elsword] El House

Event Dungeon : Elrios City Run

Event Dungeon: Elrios City Run

[Elsword] Master Class Ain&Elsword&Raven

[Elsword] Master Class Ain&Elsword&Raven

[Elsword] Master Class 3

[Elsword] Master Class 3

[Elsword] Master Class Rena&Rose

Master Class Rena&Rose Master Class  Master Skill Anemos Master Skill : Rhythmical Quake (100 / 99 / Stage 1) Stage 1 Jump high and ride the wind. Stage 1 -...
elsword