แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

2567

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.

ปิดระบบเติมเงิน :

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.


★ 64bit Client Service Application

ตั้งแต่หลัง 9/11 เป็นต้นไป จะเริ่มเปิดให้บริการ Client 64bit ที่รอคอยกันมาอย่างเนิ่นนาน

โปรดทราบ! หากต้องการใช้ Client 64bit จำเป็นจะต้องอัปเกรดระบบปฏิบัติการเป็น 64bit เสียก่อน

ทั้งนี้การให้บริการ 32bit และ 64bit นั้นจะถูกจัดเตรียมสักระยะหนึ่ง หากพบปัญหาในระหว่างพยายามใช้ 64bit โปรดเปลี่ยนไปใช้ 32bit ก่อน


แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 9 พฤศจิกายน