แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ★ 64bit Client Service...
Noah 2nd Path Update Special Weekend Event

Noah 2nd Path Update Special Weekend Event

Noah 2nd Path Update Special Weekend Event  ระยะเวลากิจกรรม : 14-02-2021 09:00 ~ 22-02-2021 14:59 *Main Event : Weekend Burning! : (14-02-2021 09:00 ~ 15:00) : (15-02-2021 09:00 ~ 15:00) ...
elsword