แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566

573

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.30 น.

ปิดระบบเติมเงิน :

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.30 น.


 

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566