ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์ปิดปรับปรุงตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 23.00 น. ค่ะ

1928

ขณะนี้เปิดเซิฟเวอร์ตามปกติแล้วค่ะ / ขณะนี้สามารถเติมเงินได้ทุกช่องทางค่ะ