ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉิน วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00น. – 14.00น. ค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ค่ะ / แจ้งเตือน “ไม่ตอบสนองเซิฟเวอร์” ปัญหาดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้เล่นมีโปรแกรม TeamViewer application รันอยู่ในเครื่อง วิธีแก้ไขให้ทำการปิด/ถอนการติดตั้งตัวโปรแกรม TeamViewer ก่อนเข้าเล่น จึงจะเล่นได้ปกติค่ะ

8909

แจ้งเตือน “ไม่ตอบสนองเซิฟเวอร์” ปัญหาดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้เล่นมีโปรแกรม TeamViewer application รันอยู่ในเครื่อง วิธีแก้ไขให้ทำการปิด/ถอนการติดตั้งตัวโปรแกรม TeamViewer application ก่อนเข้าเล่นเท่านั้น จึงจะเล่นได้ปกติค่ะ