แจ้งเตือน “ไม่ตอบสนองเซิฟเวอร์” จะเกิดจากการที่ผู้เล่นมีโปรแกรม TeamViewer application รันอยู่ในเครื่อง วิธีแก้ไขให้ทำการปิด/ถอนการติดตั้งตัวโปรแกรมดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถเล่นได้ปกติค่ะ

25224

แจ้งเตือน “ไม่ตอบสนองเซิฟเวอร์” จะเกิดจากการที่ผู้เล่นมีโปรแกรม TeamViewer application รันอยู่ในเครื่อง วิธีแก้ไขให้ทำการปิด/ถอนการติดตั้งตัวโปรแกรมดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถเล่นได้ปกติค่ะ