ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะ

ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะ