ขณะนี้ เซิร์ฟเวอร์ให้บริการตามปกติแล้วค่ะ / ผู้เล่นสามารถเติมเงินได้ตามปกติค่ะ

ขณะนี้  เซิร์ฟเวอร์ให้บริการตามปกติแล้วค่ะ / ผู้เล่นสามารถเติมเงินได้ตามปกติค่ะ#