ขณะนี้เซิฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะ

ขณะนี้เซิฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะ