ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติแล้วครับ

ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติแล้วครับ/ ขณะนี้สามารถเติมเงินได้ทุกช่องทางครับ