ขณะนี้ Server เปิดให้บริการตามปกติค่ะ

ขณะนี้ Server เปิดให้บริการตามปกติค่ะ