ความต้องการของระบบ

ความต้องการของระบบ

[ES] แนะนำตัวละคร Lu, Ciel Class 1 Chiliarch / Royal Guard

[ES] แนะนำตัวละคร Lu, Ciel Class 1 Chiliarch / Royal Guard

[ES] แนะนำเมือง Elysion และ Dungeon

[ES] แนะนำเมือง Elysion และ Dungeon

[ES] แนะนำตัวละคร Elesis สายที่ 2 Pyro Knight / Blazing Heart

[ES] แนะนำตัวละคร Elesis สายที่ 2 Pyro Knight / Blazing Heart

[ES] แนะนำตัวละคร Add สายที่ 2 Arc Tracer / Mastermind

[ES] แนะนำตัวละคร Add สายที่ 2 Arc Tracer / Mastermind
elsword