Class Change Chance! Event

Class Change Chance! Event  ระยะเวลากิจกรรม : 17-08-2022 14:00 ~ 24-08-2022 13:59     — Main Event —   Class Change Chance! Event : (17-08-2022 14:00 ~ 24-08-2022 13:59)   — รายละเอียด —   Class...

Rena 4th Path Update Weekend Event

Rena 4th Path Update Weekend Event  ระยะเวลากิจกรรม : 06-08-2022 14:00 ~ 15-08-2022 11:59     — Main Event —   Fire Burning on the Elsword! : (06-08-2022 14:00 ~...

Rena 4th Path Update Event

Rena 4th Path Update Event  ระยะเวลากิจกรรม : 03-08-2022 14:00 ~ 17-08-2022 13:59     — Main Event —   Lend the Wisdom of the Spirits with Rena : (03-08-2022 14:00...

Rena 4th Path Growth Event

Rena 4th Path Growth Event  ระยะเวลากิจกรรม : 03-08-2022 14:00 ~ 17-08-2022 13:59     — Main Event —   The Prophet Who Delivers the Voice of the World : 03-08-2022...

Rena 4th Path Update Special Event

Rena 4th Path Update Special Event  ระยะเวลากิจกรรม : 03-08-2022 14:00 ~ 10-08-2022 13:59     — Main Event —   Rena 4th Path Update! : (03-08-2022 14:00 ~ 10-08-2022 13:59)   —...

2022 Summer Update Pre-Registration Event!

2022 Summer Update Pre-Registration Event!  ระยะเวลากิจกรรม : 03-08-2022 หลัง MA ~ 17-08-2022 13:59     — Main Event —   2022 Summer Update Pre-Registration! : 03-08-2022 หลัง MA ~ 17-08-2022...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น.   ★ Rena 4th...

Market Revamp Event

  Market Revamp Event  ระยะเวลากิจกรรม : 20-07-2022 14:00 ~ 17-08-2022 13:59     — Main Event —   Experience the New Market! : (20-07-2022 14:00 ~ 17-08-2022 13:59)   — รายละเอียด —   1. Experience...

Mount Content Update Celebration Event

  Mount Content Update Celebration Event  ระยะเวลากิจกรรม : 2022-07-06 (14:00) ~ 2022-08-03 (13:59)     — Main Event —   Speedster! El Rider! : (2022-07-06 14:00 ~ 2022-08-03 13:59)   — รายละเอียด —   1....

2022 Independence Day Event

Independence Day Event  ระยะเวลากิจกรรม : 2022-07-04 14:00 ~ 2022-07-05  13:59 — Main Event — Independence Day Burning Event : (2022-07-04 14:00 ~ 2022-07-05 13:59) Independence Day Potion Gift :...
elsword