กิจกรรม เปลี่ยนคลาส ไม่เปลี่ยนใจ!!

Class Change Chance! Event กิจกรรม เปลี่ยนคลาส ไม่เปลี่ยนใจ!!   ระยะเวลากิจกรรม : 27-10-2021 14:00 ~ 03-11-2021 13:59   — Main Event — Class Change Chance! Event : (27-10-2021 14:00 ~ 03-11-2021 13:59)   —...

El House Improvement Event

  El House Improvement Event  ระยะเวลากิจกรรม : 13-10-2021 14:00 ~ 27-10-2021 13:59     — Main Event —   Try New Look for El House! : (13-10-2021 14:00 ~ 27-10-2021 13:59)   —...

2021 Eve Update Weekend Event

  Eve Update Weekend Event  ระยะเวลากิจกรรม : 02-10-2021 14:00 ~ 04-10-2021 13:59     — Main Event —   Weekend Special Login Event : (02-10-2021 14:00 ~ 04-10-2021 13:59) Weekend Special...

Eve’s Perfect Journey Event

  Eve’s Perfect Journey Event  ระยะเวลากิจกรรม : 29-09-2021 14:00 ~ 13-10-2021 13:59     — Main Event —   Eve’s Perfect Journey Event : (29-09-2021 14:00 ~ 13-10-2021 13:59)   — รายละเอียด — 1....

Eve 4th Path Update Event

  Eve 4th Path Update Event  ระยะเวลากิจกรรม : 29-09-2021 14:00 ~ 13-10-2021 13:59     — Main Event —   Rebuilding the Perfect Nasod Kingdom with Eve : (29-09-2021 14:00 ~...

Eve 4th Path Update Celebrate Event

  Eve 4th Path Update Celebrate Event  ระยะเวลากิจกรรม : 29-09-2021 14:00 ~ 06-10-2021 13:59   — Main Event — Eve 4th Path Update Celebrate Event ! : (11-09-2021 14:00...

Class Change Chance! Event

Class Change Chance! Event  ระยะเวลากิจกรรม : 15-09-2021 (14:00) ~ 22-09-2021 (13:59) — Main Event — Class Change Chance! Event : (15-09-2021 14:00 ~ 22-09-2021 13:59) — รายละเอียด —   1....

Boss Fight Dungeon Update Event

Boss Fight Dungeon Update Event  ระยะเวลากิจกรรม : 15-09-2021 (14:00) ~ 29-09-2021 (13:59) — Main Event — In to the Plegas’s Labyrinth (สัปดาห์ที่ 1) : (15-09-2021 14:00 ~...

Adventurer Support Attendance Event

Adventurer Support Attendance Event  ระยะเวลากิจกรรม : 15-09-2021 (14:00) ~ 29-09-2021 (13:59) — Main Event — Adventurer Support Attendance Event : (15-09-2021 14:00 ~ 29-09-2021 13:59) — รายละเอียด —   1....

Lucky Enhancement Equipment Event

Lucky Enhancement Equipment Event  ระยะเวลากิจกรรม : 15-09-2021 (14:00) ~ 22-09-2021 (13:59) — Main Event — Blessed Aura : (15-09-2021 14:00 ~ 22-09-2021 13:59) 2021 Lucky Enhancement : (15-09-2021...
elsword