แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น.   ★ Rena 4th...

Laby 4th Path Update Special Event

Laby 4th Path Update Special Event  ระยะเวลากิจกรรม : 14-09-2022 14:00 ~ 21-09-2022 13:59 — Main Event — Laby 4th Path Update!: (14-09-2022 14:00 ~ 21-09-2022 13:59) — รายละเอียด — Laby...

Labor Day Event

Labor Day Event  ระยะเวลากิจกรรม : 06-09-2021 14:00 ~ 07-09-2021 13:59 — Main Event — Labor Day Special Login Event! : (06-09-2021 14:00 ~ 07-09-2021 13:59) Labor Day...

Holiday Event

Holiday Event  ระยะเวลากิจกรรม : 05/09/2022 (14:00) ~ 06/09/2022 (13:59) — Main Event — Holiday Special Gift Event! : (05-09-2022 14:00 ~ 06-09-2022 13:59) Holiday Special Burning Event! :...

New Character Pre-Registration Event

New Character Pre-Registration Event !  ระยะเวลากิจกรรม : 2020-12-30 (15:00) ~ 2021-01-13 (14:59) *Main Event: New Character Pre-Registration Event : 2020-12-30 (15:00) ~ 2021-01-13 (14:59) *รายละเอียด:   1. New Character Pre-Registration...

Noah 1st Path Pre-Event

Noah 1st Path Pre-Event !  ระยะเวลากิจกรรม : 2020-12-30 (15:00) ~ 2021-01-13 (14:59) *Main Event: Secret of the Brilliant Moonlight : 2020-12-30 (15:00) ~ 2021-01-13 (14:59) The Moon...

Saturday Special Event

Saturday Special Event  ระยะเวลากิจกรรม : 07-08-2021 14:00 ~ 15-08-2021 13:59 — Main Event — Try New Style with Magic Wardrobe Ticket! : (08-08-2021 04:00 น....

Tirnog Dungeon 3 ! Update Event

  Tirnog Dungeon 3 ! Update Event  ระยะเวลากิจกรรม : 2022-03-02 (15:00) ~ 2022-03-16 (14:59)     — Main Event —   Taste of Tirnog! : (2022-03-02 15:00 ~ 2022-03-16 14:59) ...

Aisha 4th Path Update Special Event

Aisha 4th Path Update Special Event  ระยะเวลากิจกรรม : 2021-12-08 14:00 ~ 2021-12-15 14:59 — Main Event — Aisha 4th Path Update! : (2021-12-08 00:00 ~ 2021-12-15 14:59)   —...

Noah Accumulative Login Event

Noah Accumulative Login Event  ระยะเวลากิจกรรม : 13-01-2021 (15:00) ~ 07-04-2021 (14:59) *Main Event : Boy Who Walks on Moonlight : 13-01-2021 (15:00) ~ 07-04-2021 (14:59) *รายละเอียด : 1. Boy...
elsword