Premium Ice Burner (Eligos)

Premium Ice Burner (Eligos)  ระยะเวลากิจกรรม : 24-02-2021 (15:00) ~ 03-03-2021 (14:59) *Main Event : Get Ice Burners for a Premium Chance! : (24-02-2021 15:00 ~ 10-03-2021 14:59) *รายละเอียด...

Noah 3rd Path Pre-Event

Noah 3rd Path Pre-Event  ระยะเวลากิจกรรม : 24-02-2021 (15:00) ~ 10-03-2021 (14:59) *Main Event : Secret of the Serene Full Moon : (24-02-2021 15:00 ~ 10-03-2021 14:59) Collect...

Noah Idol Trainee Locker Room Event

Noah Idol Trainee Locker Room Event  ระยะเวลากิจกรรม : 24-02-2021 (15:00) ~ 10-03-2021 (14:59) *Main Event : Noah Idol Trainee Locker Room : (24-02-2021 15:00 ~ 10-03-2021 14:59) *รายละเอียด...

Treasure Hunt!

Treasure Hunt! ระยะเวลากิจกรรม : 10-02-2021 15:00 ~ 03-03-2021 14:59 *Main Event : Treasure Hunt! : (10-02-2021 15:00 ~ 03-03-2021 14:59) *รายละเอียด : 1.  Treasure Hunt! ขณะอยู่ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรม ‘Treasure Hunt!’ UI...

Noah 2nd Path Update Event

Noah 2nd Path Update Event  ระยะเวลากิจกรรม : 10-02-2021 15:00 - 24-02-2021 14:59 *Main Event : Chasing Starlight Hour : (10-02-2021 15:00 - 24-02-2021 14:59) *รายละเอียด : 1.  Chasing Starlight...

Enhancement Event

Enhancement Event  ระยะเวลากิจกรรม : 10-02-2021 15:00 - 03-03-2021 14:59 *Main Event : Everybody Enhancement Again! : (10-02-2021 15:00 - 03-03-2021 14:59) Everybody Enhancement Again! : (10-02-2021 15:00 -...
Plus Alpha Ice Burner (Horde of Darkness)

Plus Alpha Ice Burner (Horde of Darkness)

Plus Alpha Ice Burner (Horde of Darkness) ระยะเวลากิจกรรม : 10-02-2021 15:00 ~ 24-02-2021 14:59 *Main Event : Get Ice Burners for a Premium Chance! (Horde of Darkness) :...

Invitation to the Moonlight Gala 2

Invitation to the Moonlight Gala 2  ระยะเวลากิจกรรม : 10-02-2021 15:00 ~ 10-03-2021 14:59 *Main Event : I Invite You to the Moonlight Gala! : (10-02-2021 15:00 ~...

Noah 2nd Path Pre-Event

Noah 2nd Path Pre-Event  ระยะเวลากิจกรรม : 27-01-2021 (15:00) ~ 10-02-2021 (14:59) *Main Event : Secret of the Hidden Half Moon : 27-01-2021 (15:00) ~ 10-02-2021 (14:59) Collect...

Martin Luther King Jr. Day Special Event

Martin Luther King Jr. Day Special Event  ระยะเวลากิจกรรม : 2021-01-18 (15:00) ~ 2021-01-20 (14:59) *Main Event: MLK Day Special Login Event ! : 2021-01-18 (15:00) ~ 2021-01-20...
elsword