แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 12 ตุลสคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ★ ปรับปรุง Temporary...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ★ เพิ่มข้อมูลไอเทมชั่วคราว 1. ไอเทมชั่วคราวใน Inventory...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ★ อัปเดต Laby...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ★ อัปเดต Abyss...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ★ Elrios Pass...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น.   ★ ปรับปรุง Market...

[Pre-Announcement] Market Board Revamp

ประกาศล่วงหน้าสำหรับการอัปเดต วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 Pre-announcement สำหรับอัปเดตการพัฒนา Market Board ในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 20/07 14:00 1. เกี่ยวกับการกักตุน/การควบคุมตลาด นี่เป็นแนวทางที่เราหวังว่า จะได้ใช้ในการกักตุนและการควบคุมตลาด เมื่อดูการแลกเปลี่ยนในเกมแล้วมักมีกรณีที่ผู้เล่นเข้าร่วมหลังจากไอเทมถูกปล่อยไปแล้วหรือไอเทมไม่ได้อยู่ใน Item Mall มาเป็นเวลานาน ทำให้ผู้เล่นที่ต้องการรับไอเทมในวันนั้นๆ จะต้องซื้อในวันที่มีราคาสูง จึงเป็นที่น่าเสียดายเนื่องจากส่งผลให้ผู้เล่นบางคนใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเหล่านี้ในการกักตุนไอเทมทั้งหมด และไม่ปล่อยจนกว่ามูลค่าของไอเทมจะเพิ่มขึ้นเพื่อได้รับกำไรที่ไม่เป็นธรรม เพื่อลดผลกระทบจากการกักตุน/การควบคุมตลาด เราจะปล่อยไอเทมที่ผ่านมา (Ice Burners, Pets, Mounts...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น.   ★ GOGO! El...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น.   ★ ปรับปรุงระบบสติกเกอร์ (Emote) ...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น.   ★ Pet PvP คอนเทนต์...
elsword