วิธีการเข้าเกม Elsword

วิธีการเข้าเกม Elsword

[ES] การทำอาวุธ Perkisas

[ES] การทำอาวุธ Perkisas

การควบคุม

การควบคุม

Eltrion MK2 Phase 3

Eltrion MK2 Phase 3