แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ ปรับปรุง UI...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ★ ตัวละคร ★ แก้ไขระยะเวลาคูลดาวน์ของ...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ★ ตัวละคร ★ แก้ไขรูปลักษณ์ของเครื่องประดับบางชิ้นที่ดูไม่เป็นธรรมชาติใน...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 27 กันยายน 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.   ★ ปรับปรุงและเพิ่ม Abyss...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 13 กันยายน 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.   ★ อัปเดต Boss...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.   ★ รีเซ็ต Dormant...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.   ★ ปรับปรุง Pruinaum/Abyss...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.   ★ ปรับปรุงการเติบโตของตัวละคร ★ 1) เพิ่ม...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ★ ปรับปรุง UI...

ประกาศจากทางทีมงาน

สวัสดีจาก Elsword เนื้อหาต่อไปนี้เป็นประกาศล่วงหน้าสำหรับการอัปเดตและปรับปรุงคอนเทนท์ที่จะเริ่มในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป 1. ปรับปรุงอาวุธ จากนี้ไปจะสามารถได้รับอาวุธ Apocalypse Type-Void, อาวุธ Flames of Judgement Demonic และ Vestige of Soul – Weapon of Requiem ได้รวดเร็วขึ้น เพื่อปรับแก้ปัญหาของนักผจญภัยหลายๆ คนที่ติดอยู่ในขั้นตอนก่อนหน้าแม้จะอัปเดตอาวุธ Submergence of Abyss และการอัปเดตต่างๆ...