ประกาศสำคัญจากทีมงาน PlayPark Elsword

ประกาศรวมเซิร์ฟเวอร์ PlayPark Server และ USA Server เป็น Server เดียวกัน !!

ELSWORD Patch Update ประจำวันที่ 14 กันยายน 2560

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 8.00 - 11.00 น.

ELSWORD Patch Update ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 - 11.00 น.

ประกาศเรื่องปรับราคาท่านั่ง Sunshine & Bluesky Convertible

ท่านั่ง Sunshine Convertible และ Bluesky Convertible ทำการปรับราคาจาก 7,600 Cash Point เป็น 3,800 Cash Point

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 6 มีนาคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 6 มีนาคม 2562

ประกาศเรื่องไอเทม Dormant Ice Burner

ขอให้นำ Dormant Ice Burner ที่เหลืออยู่ เก็บไว้ใน Inventory หรือธนาคารให้เรียบร้อยก่อนปิดปรับปรุงวันที่ 24 ส.ค. 60 จึงจะถูกเปลี่ยนเป็น Ice Burner (Elpheus)

ประกาศเรื่องฉายา Eclipse

ฉายา Eclipse จะถูกนำออกจากเกม โดยสามารถเปิดฉายาได้ถึงวันที่ 28 ก.ย. 60 ก่อนปิดปรับปรุง และรับฉายาได้ถึงวันที่ 2 พ.ย. 60 ก่อนปิดปรัปปรุง

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 27 มีนาคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 27 มีนาคม 2562

ELSWORD Patch Update ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 - 14.00 น.

ELSWORD Patch Update ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 - 14.00 น.